Świadczenie usług żywienia zbiorowego wraz z dystrybucją posiłków dla hospitalizowanych pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496471)

Client
Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.
State
dolnośląskie
Address
58-400 Kamienna Góra, ul. Bohaterów Getta 10 10
Phone
75 7449033
E-Mail
ewincza@pcz.org.pl
Created
2019-07-11

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. ul. Bohaterów Getta 10 10 58-400 Kamienna Góra dolnośląskie tel. 75 7449033 REGON 23118096000000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług żywienia zbiorowego wraz z dystrybucją posiłków dla hospitalizowanych pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług żywienia zbiorowego wraz z dystrybucją posiłków dla hospitalizowanych pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: - sporządzanie całodziennych posiłków dla pacjentów z uwzględnieniem diet indywidualnych, - dystrybucję posiłków w systemie tackowym na poszczególne oddziały, - podawanie i odbiór tacek od pacjentów i ich transportowanie do kuchni po skończonym posiłku, - utylizację resztek i odpadów pokonsumpcyjnych, - mycie naczyń, wózków i sprzętu w zmywaku, - utrzymanie w czystości pomieszczeń kuchni z zapleczem oraz przechowywania sprzętu i urządzeń do dystrybucji posiłków, - codzienne sporządzanie jadłospisów oraz przekazywanie ich do oddziałów, - sporządzanie jadłospisów dekadowych wraz z określeniem kaloryczności posiłków. Usługi żywienia zbiorowego będą się odbywała w siedzibie Zamawiającego Zamawiający wynajmie Wykonawcy, pomieszczenia kuchni szpitalnej wraz z wyposażeniem, celem realizacji usługi. Przekazanie pomieszczeń i wyposażenia kuchni szpitalnej, nastąpi na podstawie umowy najmu. Wykonawca zobowiązany jest do: - świadczenia usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności sanitarnymi, dotyczącymi zbiorowego żywienia i innymi, - zorganizowania systemu pracy w sposób zapewniający szczególną staranność i należyte wykonanie przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 55321000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information