Przebudowa budynku leśniczówki o nr inw. 110/6 wraz z termomodernizacją budynku

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496470)

Client
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grodziec
State
wielkopolskie
Address
62-580 Grodziec, ul. Leśna 50 50
Phone
0-63 248-50-27
Fax
0-63 248-50-05 wew. 115
E-Mail
grodziec@poznan.lasy.gov.pl
Created
2019-07-11

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grodziec

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grodziec ul. Leśna 50 50 62-580 Grodziec wielkopolskie tel. 0-63 248-50-27 fax. 0-63 248-50-05 wew. 115 REGON 31051188700000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa budynku leśniczówki o nr inw. 110/6 wraz z termomodernizacją budynku

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. „Przebudowa budynku leśniczówki nr inw. 110/6 wraz z termomodernizacją budynku”, działka ew. 5183/1, Grodziec, Gmina Grodziec. Roboty budowlane będą realizowane na podstawie projektu budowlano-wykonawczego. Wykonanie robót budowlanych będzie polegało na wykonaniu m.in. czynności wymienionych poniżej: Roboty budowlane 1) odbicie odspojonych tynków zewnętrznych, dokonanie odcinkowej odkrywki fundamentów, wykonanie izolacji przeciwwodnej i cieplnej ścian fundamentowych, 2) zamiana elementów drewnianych między oknami i przy drzwiach wejściowych na konstrukcję stałą ścian, uzupełnienie tynków zewnętrznych, 3) wymiana stolarki drzwiowej, okiennej i parapety, 4) wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, 5) demontaż sufitu nad częścią mieszkalną i wykonanie nowego sufitu podwieszanego wraz z ociepleniem, 6) demontaż posadzki w części piwnicznej, wykonanie izolacji przeciwwodnej i cieplnej z jednoczesnym zachowaniem wysokości pomieszczeń, 7) wykonanie w części mieszkalnej izolacji cieplnej podposadzkowej, 8) demontaż posadzki i obróbek na płycie balkonowej, wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej, obróbek blacharskich i posadzki z wyprofilowaniem spadku. Od spodu zbicie starych zawilgoconych tynków i wykonanie nowych, 9) skucie na schodach i podeście wejściowym posadzkę, demontaż izolacji i obróbek. Wykonanie izolacji przeciwwodnej, wyprofilowanie spadków, zamontowanie obróbek i ułożenie posadzki, 10) montaż nowych balustrad na balkonie i schodach, 11) przemurowanie słupków, które posiadają ubytki cegieł przy gruncie i uzupełnienie tynków, w pozostałych uzupełnienie tynków, 12) wykonanie opaski betonowej wokół budynku, ze względu na brak izolacji poziomej fundamentów wskazane byłoby wykonanie drenażu wokół budynku, 13) wymiana instalacji co. (dostosowanie średnicy rur do faktycznego zapotrzebowania na ciepło, wymiana grzejników na aluminiowe płytowe z zaworami termostatycznymi) 14) wymiana instalacji wod.-kan. wraz z pionami, 15) wymiana instalacji elektrycznej z aluminiowej na miedzianą wraz z osprzętem. Roboty rozbiórkowe 1) demontaż drzwi wewnętrznych wraz z futrynami, 2) demontaż okien drewnianych wraz z futrynami, 3) demontaż wykładziny podłogowej i parkietu, 4) demontaż płytek gresowych podłogowych w pomieszczeniach – łazienka i WC, 5) demontaż płytek ceramicznych ściennych w pomieszczeniach – łazienka, WC, kuchnia, 6) demontaż boazerii drewnianej w pomieszczeniach korytarzy, 7) demontaż dwóch silosów znajdujących się na terenie prowadzonych robót, 8) demontaż zbiornika szczelnego na nieczystości.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 14.000,00 PLN. (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100). 1) Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 PZP: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information