Przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Górczewska – Leszno – Młynarska

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496468)

Client
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
State
mazowieckie
Address
02-495 Warszawa-Ursus, pl. Czerwca 1976 r. nr 1
Phone
22 39 73 905 , 22 39 73 906
Fax
22 39 73 906
www
www.zrikd.waw.pl
E-Mail
dpzp@zrikd.waw.pl
Created
2019-07-11

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Remontów i Konserwacji Dróg pl. Czerwca 1976 r. nr 1 02-495 Warszawa-Ursus mazowieckie tel. 22 39 73 905 , 22 39 73 906 fax. 22 39 73 906 REGON 15895956000000 www.zrikd.waw.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Górczewska – Leszno – Młynarska

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia składa się z zamówienia podstawowego - Część A oraz zamówienia opcjonalnego - Część B: Cześć A: przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Górczewska – Leszno – Młynarska wraz z wymianą sterownika i zaimplementowaniem w nim zatwierdzonych programów stałoczasowych i algorytmów sterowania akomodacyjnego oraz z robotami towarzyszącymi (m. in. kanalizacja i światłowód między skrzyżowaniami, wymiana i zaprogramowanie sterownika na skrzyżowaniu ulic Wolska – ul. Młynarska, montażem czujników trakcyjnych, zabezpieczenie kabli trakcyjnych na skrzyżowaniu ulic Wolska – Młynarska, odtworzenie nawierzchni po robotach związanych z budową kanalizacji kablowej i światłowodowej) w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 580 (ciąg ulic Leszno – Górczewska) na odc. ul. Okopowa – ul. Tyszkiewicza. Ponadto w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, konserwacja sygnalizacji świetlnych na ww. skrzyżowaniach od dnia wprowadzenia na budowę do dnia odbioru sygnalizacji przez Zarząd Dróg Miejskich oraz wykonanie maksymalnie dwóch dodatkowymi przeprogramowań sterowników na każdym z ww. skrzyżowań – do dnia odbioru wyżej wymienionych sygnalizacji przez Zarząd Dróg Miejskich; Część B (opcja): Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Leszno – Karolkowa w Warszawie wraz z zaimplementowaniem w sterowniku zatwierdzonych programów stałoczasowych i algorytmów sterowania akomodacyjnego oraz podpięciem sterownika do realizowanego w ramach części A światłowodu do komunikacji na ciągu ul. Leszno. Ponadto w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz konserwacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu od dnia wprowadzenia na budowę do dnia odbioru sygnalizacji przez Zarząd Dróg. Budowa jest powiązana z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 (ciąg ulic Leszno – Górczewska) na odc. ul. Okopowa – ul. Tyszkiewicza”

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233294-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wysokość wadium Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto 2. Forma wadium Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu (przel

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information