Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie ( 2 zadania). Zadanie nr 1: Remont obiektu budowlanego nr 27, polegający na dostosowaniu do obowiązujących norm funkcjonalno-uż

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496464)

Client
17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
State
zachodniopomorskie
Address
75-901 Koszalin, ul. 4 Marca
Phone
94 345 68 15; 94 345 61 95
Fax
94 3456244
E-Mail
17wog.przetargi@wp.mil.pl
Created
2019-07-11

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. 4 Marca 75-901 Koszalin zachodniopomorskie tel. 94 345 68 15; 94 345 61 95 fax. 94 3456244 REGON 33120312800000

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie ( 2 zadania). Zadanie nr 1: Remont obiektu budowlanego nr 27, polegający na dostosowaniu do obowiązujących norm funkcjonalno-uż

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie z podziałem na dwa zadania, w oparciu o Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 - „CZĘŚĆ A” i zadania nr 2 - „ CZĘŚĆ B” – załącznik nr 1 do SIWZ. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, realizowanego w związku z art. 18 ust. 2, zgodnie z art.12 ust 1pkt. 4), art. 25 i art. 26 Ustawy prawo budowlane dla zadania nr 1: „Remont obiektu budowlanego nr 27, polegający na dostosowaniu do obowiązujących norm funkcjonalno-użytkowych wraz z zagospodarowaniem terenu w kompleksie wojskowym Bobolin” oraz dla zadania nr 2: „Remont budynku warsztatowego nr 55 w kompleksie wojskowym w Darłowie. W ramach usług należy: 1) zadanie nr 1 - wykonywanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z „remontem obiektu budowlanego nr 27 w kompleksie wojskowym Bobolin, zgodnie z przepisami wynikające z art. 25, art. 26 ustawy Prawo budowlane ((t. j. Dz.U. 2018 r., 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51, 630, 695, 730.); 2) zadanie nr 2 - wykonywanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z „remontem budynku warsztatowego nr 55 w kompleksie wojskowym w Darłowie”, zgodnie z przepisami wynikające z art. 25, art. 26 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2018 r., 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51, 630, 695, 730.); - kontrola terminowości wykonywania robót budowlanych, - organizowanie rad budowy - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, - aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych, - udział w odbiorach częściowych i końcowym robót budowlanych, - kompletowanie pełnej dokumentacji odbiorowej, - końcowe rozliczenie zadania remontowego. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wskazania powierzonego zakresu zamówienia oraz firm podwykonawców w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz oferty. Na zamówienie zostanie podpisana umowa. Projekt umowy stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ, odpowiednio dla zadania nr 1 i nr 2.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71247000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information