Rozbudowa budynku OSP Nowy Oryszew – etap I

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496461)

Client
Urząd Gminy Wiskitki
State
mazowieckie
Address
96-315 Wiskitki, ul. Kościuszki 1
Phone
468 567 212
Fax
468 554 154
www
http://wiskitki.pl
E-Mail
ug_wiskitki@onet.pl
Created
2019-07-11

Urząd Gminy Wiskitki

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Gminy Wiskitki ul. Kościuszki 1 96-315 Wiskitki mazowieckie tel. 468 567 212 fax. 468 554 154 REGON 54654900000000 http://wiskitki.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa budynku OSP Nowy Oryszew – etap I

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem opracowania jest rozbudowa części socjalnej i przebudowa istniejących pomieszczeń dla obsługi w budynku strażnicy OSP w Nowym Oryszewie położonej na działce o nr ewid. 233 w obrębie geodezyjnym 0022 Nowy Oryszew w gminie Wiskitki. Rozbudowa obejmie wybudowanie nowych pomieszczeń w poziomie przyziemia, tj. powiększenie istniejącej sali, dobudowę wiatrołapu, pomieszczenia zarządu OSP oraz magazynków od strony podwórza , szatni i podjazdu – pochylni dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – od strony ulicy. Istniejący węzeł sanitarny zostanie przebudowany. Wydzielono wc męski z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, wc damski oraz wc dla personelu wraz z pomieszczeniem porządkowym. Ponadto cały budynek został docieplony, ściany styropianem grubości 15cm, na dachu zaprojektowano styropapę grubości 12cm i nowe pokrycie papa termozgrzewalną i wymianą obróbek blacharskich. Istniejąca część budynku jest w dobrym stanie technicznym co pozwala na prace adaptacyjne i roboty remontowe na obiekcie. Projektowana rozbudowa będzie nawiązywała do rozwiązań materiałowych zastosowanych dotychczas na objętym opracowaniem obiekcie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45110000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 8. Wymagania dotyczące wadium 8.1 Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100 groszy). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 8.2 Wadium może być wnoszone (w za

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information