Dostawa warzyw i owoców do Szpitala Praskiego pw Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496457)

Client
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
State
mazowieckie
Address
03-401 Warszawa, Al. Solidarności 67 67
Phone
22 6187190
Fax
22 6187190
E-Mail
zamowienia@praski.waw.pl
Created
2019-07-11

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Al. Solidarności 67 67 03-401 Warszawa mazowieckie tel. 22 6187190 fax. 22 6187190 REGON 01229882300000

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa warzyw i owoców do Szpitala Praskiego pw Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia został określony w nazwie postępowania , a zatem jest z nim tożsamy, ponadto zamówienie zostało podzielone na dwie części: Część I - Dostawa Warzyw, Część II - Dostawa Owoców. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, podział rodzajowo-ilościowy oraz wymagania realizacji przedmiotu zamówienia wyszczególniono w następujących załącznika do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Załącznikach nr 2.1. - 2.2. do SIWZ ( Formularze asortymentowo-cenowe ), Załączniku nr 4 ( Opis Przedmiotu Zamówienia ) oraz Załączniku nr 7 ( umowa - wzór), stanowiących jej integralną część.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 15300000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information