„Lepiej żyć – kompleksowa modernizacja infrastruktury i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny” – etap I przebudowa placów i chodników, rozbiórka obiektu i rozbudowa budynków gospodarczych

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496455)

Client
Miasto Rejowiec Fabryczny
State
lubelskie
Address
22-169 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16 16
Phone
0-82 5663277, 5663292
Fax
0-82 5664728
E-Mail
wieslaw.konopka@rejowiec.pl
Created
2019-07-11

Miasto Rejowiec Fabryczny

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16 16 22-169 Rejowiec Fabryczny lubelskie tel. 0-82 5663277, 5663292 fax. 0-82 5664728 REGON 11001981320000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Lepiej żyć – kompleksowa modernizacja infrastruktury i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny” – etap I przebudowa placów i chodników, rozbiórka obiektu i rozbudowa budynków gospodarczych

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 2.2.1. część 1 zamówienia – „Rewitalizacja (przebudowa) placu dworcowego oraz przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Fabrycznej”, której zakres robót obejmuje: a) rewitalizację (przebudowę) placu dworcowego w zakres, której wchodzi:  przebudowa nawierzchni placu dworcowego z kostki granitowej odzyskanej z rozbiórki – 1001,65m² ; wykonanie pasów, oddzielających nasadzenia, z kostki granitowej – 32m²; budowa przejścia do parkingu przez teren zielony, z kostki granitowej – pow. 19 m²,  przebudowa chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm– pow. 116 m²,  montaż elementów małej architektury – kosze na śmieci, ławki, donice kwiatowe,  wykonanie nasadzeń i odbudowa trawników,  roboty towarzyszące w tym: roboty ziemne i karczowanie krzaków, roboty rozbiórkowe istniejących placów i chodników, ustawianie krawężników i obrzeży. b) przebudowę chodnika wzdłuż ulicy Fabrycznej w zakres, której wchodzi:  rozbiórka istniejącego chodnika z płyt betonowych i masy asfaltowej  budowa chodnika szerokości 1,1mb – 2,00 mb, z kostki brukowej 6 cm z obrzeżem lekkim na długości 521,02 mb, pow. chodnika 850m² ;  wykonanie zjazdu z szerokości 4,5m z kostki gr. 8cm, ograniczonego krawężnikiem i obrzeżem pow. 7,75m²,  rozbiórka 227,5 mb ogrodzenia betonowego wzdłuż przebudowywanego chodnika przy ul. Fabrycznej,  wykonanie ogrodzenia panelowego wysokości 1,6m, szerokość przęseł 2,5m, na słupach 70x70 mm, wbetonowanych w grunt, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym (rysunek nr 8), długość ogrodzenia – 145 mb. 2.2.2. część 2 zamówienia – „Wyburzenie budynku nr 2 przy ul. Robotniczej oraz rozbudowa budynków gospodarczych A i B”, której zakres robót obejmuje: a) wyburzenie budynku nr 2 przy ul. Robotniczej – obiekt nieużytkowany, parterowy, niepodpiwniczony, w złym stanie technicznym. Teren po rozbiórce należy uporządkować i oczyścić. b) rozbudowa budynków gospodarczych A i B zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. Budynek A o wymiarach: długość - 35,8mb, szerokość – 5,53 m, wysokość 2,91 m z pustaka żużlowego z dachem płaskim pulpitowym rozbudować do wymiarów: długość – bez zmian, szerokość -10,80 m, wysokość 3,18 m, dach płaski do zachowania. W dobudowanym budynku wydzielić ściankami działowymi 12 szt. pomieszczeń gospodarczych o pow. ok. 13,43 m² z drzwiami jednoskrzydłowymi o wymiarach 80 x 200 cm Budynek B o wymiarach: długość - 35,8mb, szerokość – 5,53 m, wysokość 2,91 m z pustaka żużlowego z dachem płaskim pulpitowym rozbudować do wymiarów: długość – bez zmian, szerokość -10,80 m, wysokość 3,18 m, dach płaski do zachowania. W dobudowanym budynku wydzielić ściankami działowymi 12 szt. pomieszczeń gospodarczych o pow. ok. 13,43 m² z drzwiami jednoskrzydłowymi o wymiarach 80 x 200 cm

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium: 1.1. w zakresie części 1 zamówienia w wysokości 11.600,00 PLN (słownie zł: jedenaście tysięcy sześćset zł i 00/100), 1.2. w zakresie części 2 zamówienia w wysokości: 8.700,00 PLN (słownie zł: osiem tysięcy sied

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information