DOSTAWY NAPOI BEZALKOHOLOWYCH DLA AMW REWITA Sp. z o. o., DLA ODDZIAŁU Rewita SOPOT, JURATA , BIURO ZARZĄDU WARSZAWA , Nr postępowania: RWT /PZP/29/2019

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496454)

Client
Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o.
State
mazowieckie
Address
03-335 Warszawa, ul. Syrokomli 6 6
Phone
22 188 51 62
Fax
22 188 51 63
E-Mail
zp@dwwam.pl; sekretariat@dwwam.pl
Created
2019-07-11

Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. ul. Syrokomli 6 6 03-335 Warszawa mazowieckie tel. 22 188 51 62 fax. 22 188 51 63 REGON 14299025400000

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: DOSTAWY NAPOI BEZALKOHOLOWYCH DLA AMW REWITA Sp. z o. o., DLA ODDZIAŁU Rewita SOPOT, JURATA , BIURO ZARZĄDU WARSZAWA , Nr postępowania: RWT /PZP/29/2019

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy napoi bezalkoholowych dla AMW REWITA Sp. z o. o., dla Oddziału Rewita Sopot – część nr 1, Oddziału Rewita Jurata – część nr 2 oraz Biuro Zarządu Warszawa – część nr 3 w ilościach i asortymencie określonym w załącznikach 1A, 1B i 1C do SIWZ. Produkty określone w formularzu ofertowo-cenowym częściowo przeznaczone są do dalszej odsprzedaży w zakresie części nr 1 i 2. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki nr 1A, 1B i 1C do SIWZ. 3. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, które zostało opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz w Rozdziale XIX SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 15980000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information