Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb-95 do sprzętu i środków transportu Urzędu Gminy Orla

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496450)

Client
Gmina Orla
State
podlaskie
Address
17-106 Orla, ul. Mickiewicza 5
Phone
085 730 57 81
Fax
085 730 57 80
www
http://bip.ug.orla.wrotapodlasia.pl
E-Mail
ugorla@orla.pl
Created
2019-07-11

Gmina Orla

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Orla ul. Mickiewicza 5 17-106 Orla podlaskie tel. 085 730 57 81 fax. 085 730 57 80 REGON 50659600000000 http://bip.ug.orla.wrotapodlasia.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb-95 do sprzętu i środków transportu Urzędu Gminy Orla

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego do silników diesla oraz benzyny bezołowiowej o liczbie oktanów nie mniejszej niż 95 do sprzętu i środków transportu Urzędu Gminy Orla, w szacunkowej ilości: 1) oleju napędowego – do 55 000 litrów, 2) benzyny bezołowiowej Pb-95 – do 5 500 litrów. 2. Wymagania dotyczące standardów jakościowych zamawianych dostaw: 1) paliwo będące przedmiotem zamówienia, powinno spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680); 2) paliwa ciekłe muszą odpowiadać normom: a) PN-EN 590+A1:2017-06 Paliwa do pojazdów samochodowych. Oleje napędowe, b) PN-EN 228+A1:2017-06 Paliwa do pojazdów samochodowych. Benzyna bezołowiowa. 3. Odległość pomiędzy wskazaną przez Wykonawcę stacją tankowania, a miejscem garażowania sprzętu i środków transportu Zamawiającego (Orla, ul. Bielska 64) nie może przekraczać 15 km. 4. Dni i godziny pracy stacji tankowania: od poniedziałku do soboty – min. 8 h/dobę. 5. Wykonawca udzieli, co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na wykonaną dostawę paliwa. 6. Wykonawca udzieli stałego upustu na paliwo każdego rodzaju, od ceny detalicznej wskazanej na dystrybutorze w dniu 10.07.2019 r. w formularzu ofertowym należy wskazać upust w formie procentowej i przeliczonej na PLN. 7. Sprzedaż paliwa dokonywana będzie według cennika cen detalicznych stacji paliw obowiązujących w dniu tankowania paliwa na stacji z każdorazowym uwzględnieniem przyznanego Zamawiającemu upustu, jeżeli taki został wskazany w formularzu ofertowym. 8. Zamawiający nie przewiduje stosowania kart paliwowych – flotowych lub równoważnych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09134100-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information