Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Sońsk w roku szkolnym 2019/2020

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496447)

Client
Urząd Gminy
State
mazowieckie
Address
06-430 Sońsk, ul. Ciechanowska 20
Phone
023 6713811, 6713818
Fax
236 713 818
www
www.biuletyn.net
E-Mail
ug_sonsk@osinfor.ciechanow.ids.pl
Created
2019-07-11

Urząd Gminy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Gminy ul. Ciechanowska 20 06-430 Sońsk mazowieckie tel. 023 6713811, 6713818 fax. 236 713 818 REGON 55121400000000 www.biuletyn.net

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Sońsk w roku szkolnym 2019/2020

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług przewozowych autobusami w celu dowiezienia dzieci z miejsca zamieszkania do: Szkoły Podstawowej w Sońsku, Szkoły Podstawowej w Gąsocinie, Szkoły Podstawowej w Bądkowie oraz Gminnego Przedszkola w Sońsku i Gminnego Przedszkola w Gąsocinie i z powrotem ze szkoły do miejsca zamieszkania ucznia zgodnie z trasami określonymi w SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 60100000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 3, Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information