Usługa przewiezienia mienia Województwa pomiędzy lokalizacjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na terenie Krakowa

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496443)

Client
Województwo Małopolskie
State
małopolskie
Address
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 22
Phone
012 4300394, 6303408,6303122
Fax
012 6160144,6303126
www
www.malopolskie.pl
E-Mail
przetargi@malopolska.mw.gov.pl
Created
2019-07-11

Województwo Małopolskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Województwo Małopolskie ul. Basztowa 22 22 31-156 Kraków małopolskie tel. 012 4300394, 6303408,6303122 fax. 012 6160144,6303126 REGON 35155428700000 www.malopolskie.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa przewiezienia mienia Województwa pomiędzy lokalizacjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na terenie Krakowa

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przewiezienia mienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pomiędzy lokalizacjami mieszczącymi się w Krakowie przy ul. Racławickiej 56, przy ul. Zacisze 5, przy ul. Szlak 73 wraz z wniesieniem na kondygnacje. 2. Szczegółowe zestawienie mienia do przetransportowania stanowi załącznik nr 3 do siwz/załącznik nr 1 do wzoru mowy. 3. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do siwz. 4. Oznaczenie wg CPV: 60000000-8 Usługi transportowe 5. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby osoba/osoby (minimum 6) uczestnicząca/ce w realizacji zamówienia, była/były zatrudniona/e przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz objętych ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, wykonywały czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na przenoszeniu mienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 60000000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 400,00 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information