Zakup i dostawa wyposażenia Miejsko-Gminnego Przedszkola w Piaskach.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496440)

Client
Urząd Miejski w Piaskach
State
lubelskie
Address
21-050 Piaski, ul. Lubelska 77
Phone
815 821 020
Fax
815 821 020
www
BIP: umpiaski.bip.lubelskie.pl
E-Mail
um@piaski.pl
Created
2019-07-11

Urząd Miejski w Piaskach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Miejski w Piaskach ul. Lubelska 77 21-050 Piaski lubelskie tel. 815 821 020 fax. 815 821 020 REGON 54910500000000 BIP: umpiaski.bip.lubelskie.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup i dostawa wyposażenia Miejsko-Gminnego Przedszkola w Piaskach.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia Miejsko-Gminnego Przedszkola w Piaskach. 2.2. Dostawę wyposażenia określonego w załączniku nr 1 do SIWZ należy dostarczyć bezpośrednio do siedziby Miejsko-Gminnego Przedszkola w Piaskach, ul. Braci Jaroszów 1A. 2.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawcy mogą składać oferty na jedną lub więcej (wszystkie) części zamówienia wymienione poniżej: CZEŚĆ I - WYPOSAŻENIE – MEBLE WRAZ Z MONTAŻEM, POMOCE DYDAKTYCZNE I POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE Przed dokonaniem dostawy wraz z montażem mebli Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającego projekt wizualizacji mebli. Wszystkie elementy wyposażenia wymagające montażu, muszą zostać zamontowane przez Wykonawcę. CZEŚĆ II - WYPOSAŻENIE – POMOCE DYDAKTYCZNE I ZABAWKI, POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE Wykonawca zobowiązany jest dokonać dokładnego pomiaru okien przed zamontowaniem rolet. UWAGA: Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w części II, w przypadku nieotrzymania zgody Urzędu Marszałkowskiego na zmiany w projekcie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z ww. części zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39162100-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information