Remont dróg, chodników, placów i parkingów na terenie Gminy Miłakowo

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496436)

Client
Urząd Miasta i Gminy
State
warmińsko-mazurskie
Address
14-310 Miłakowo, ul. Olsztyńska 16 16
Phone
089 7587401
www
http://milakowo-umig.bip-wm.pl/public/
E-Mail
milakowo@wp.pl
Created
2019-07-11

Urząd Miasta i Gminy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Miasta i Gminy ul. Olsztyńska 16 16 14-310 Miłakowo warmińsko-mazurskie tel. 089 7587401 REGON 51074369200000 http://milakowo-umig.bip-wm.pl/public/

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont dróg, chodników, placów i parkingów na terenie Gminy Miłakowo

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na remoncie dróg, chodników, placów i parkingów na terenie Gminy Miłakowo w tym: Część 1 – Modernizacja chodnika w miejscowości Bieniasze przy drodze powiatowej nr 1201N Część 2 – Budowa chodnika w miejscowości Rożnowo przy drodze powiatowej nr 1164N Część 3 – Budowa chodnika przy drodze gminnej w Warnach Część 4 – Budowa chodnika w ciągu dróg gminnych ul. Młyńska – ul. Mazowiecka w Miłakowie Część 5 – Modernizacja nawierzchni ulicy Kajki w Miłakowie Część 6 – Modernizacja parkingu przy ul. Daszyńskiego Część 7 – Budowa traktu pieszo-jezdnego w Henrykowie 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: • zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy); • utrzymanie ładu i porządku w trakcie prowadzenia robót na terenie budowy oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót; • przy rozbieraniu krawężnika i ławy betonowej należy zachować należytą staranność aby nie uszkodzić nawierzchni bitumicznej. W przypadku uszkodzenia nawierzchni Wykonawca dokona naprawy na własny koszt; • uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone będą roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót; • Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujące się na terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na własny koszt; • prowadzenie robót nie może uniemożliwiać dojazdu i dojścia do posesji. 3. Szczegółowy zakres robót budowlanych został określony w przedmiarach robót (załącznik nr 7 do SIWZ), SIWZ oraz wzorze umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information