Dzierżawa 27 nowych kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych w tym jedno z finisherem oraz opcją na dzierżawę 3 nowych kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496431)

Client
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
State
mazowieckie
Address
02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 5 5
Phone
022 6554670
Fax
022 6433997, 6554679
E-Mail
u.krakowska@metro.waw.pl
Created
2019-07-11

Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Metro Warszawskie Sp. z o.o. ul. Wilczy Dół 5 5 02-798 Warszawa mazowieckie tel. 022 6554670 fax. 022 6433997, 6554679 REGON 01531459200000

I.2) Type of contracting: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dzierżawa 27 nowych kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych w tym jedno z finisherem oraz opcją na dzierżawę 3 nowych kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem Zamówienia jest usługa pn. „Dzierżawa 27 nowych kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych w tym jedno z finisherem oraz z opcją na dzierżawę 3 nowych kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych”. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Specyfikacji Technicznej wraz z załącznikiem stanowiącej załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu i będącej jej integralną częścią.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30000000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca przed złożeniem oferty wniesie wadium na okres związania ofertą w wysokości: 9.500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100). Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które przed upływem terminu skł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information