Dowóz dzieci i uczniów z terenu Gminy Nowa Sarzyna do przedszkoli, szkół i ośrodka edukacyjnego oraz na zajęcia sportowe w roku szkolnym 2019/2020

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496426)

Client
Gmina Nowa Sarzyna
State
podkarpackie
Address
37-310 Nowa Sarzyna, ul. Mikołaja Kopernika 1
Phone
172 413 177
Fax
172 413 111
www
www.bip.nowasarzyna.eu
E-Mail
umig@nowasarzyna.eu
Created
2019-07-11

Gmina Nowa Sarzyna

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Nowa Sarzyna ul. Mikołaja Kopernika 1 37-310 Nowa Sarzyna podkarpackie tel. 172 413 177 fax. 172 413 111 REGON 52965700000000 www.bip.nowasarzyna.eu

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dowóz dzieci i uczniów z terenu Gminy Nowa Sarzyna do przedszkoli, szkół i ośrodka edukacyjnego oraz na zajęcia sportowe w roku szkolnym 2019/2020

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów dojeżdżających do szkół i przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do ośrodka edukacyjnego oraz dowóz uczniów na zajęcia sportowe w dni powszednie z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności ferie zimowe i letnie, wiosenna i zimowa przerwa świąteczna) w roku szkolnym 2019/2020 z podziałem na następujące części: Część nr 1: „Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów oraz opiekunów dojeżdżających do Przedszkola Samorządowego w Woli Zarczyckiej, Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Woli Zarczyckiej”. Miejsce dowozu i trasa Ilość uczniów Ilość opiekunów Ilość kursów Dowozy Odwozy Ilość km w jedną stronę Ilość dowozów Godziny dowozów Ilość odwozów Godziny odwozów Przedszkole Samorządowe w Woli Zarczyckiej i Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Woli Zarczyckiej: 1. Wola Zarczycka „Zagaje” 2. Wola Zarczycka „Koniec Bud” 3. Wola Zarczycka Flisy „Skrzyżowanie” 4. Wola Zarczycka Łoiny I 5. Wola Zarczycka Łoiny „Figura” 6. Wola Zarczycka Łoiny „Szpornie” 7. Wola Zarczycka „Szkoła” 65 2 5 2 7.20 3 12.10 14.00 oraz 14.10 we wtorki i czwartki 12 Przedszkole Samorządowe w Woli Zarczyckiej i Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Woli Zarczyckiej: 1. Wola Zarczycka Parszywka I 2. Wola Zarczycka Parszywka II 3. Wola Zarczycka Ogrody 4. Wola Zarczycka Parszywka 5. Wola Zarczycka Kołacznia 6. Wola Zarczycka Kołacznia I 7. Wola Zarczycka Leśna 8. Wola Zarczycka Zagumnie 9. Wola Zarczycka „Szkoła” 97 5 2 7.20 3 6 Przedszkole Samorządowe w Woli Zarczyckiej i Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Woli Zarczyckiej: 1. Wola Zarczycka Smycze 2. Wola Zarczycka „Budy” 3. Wola Zarczycka „Szkoła” 62 4 1 7.20 3 8 Zamawiający odpowiada za bezpieczeństwo przewożonych uczniów w trakcie trwania przewozu oraz zapewnia w tym czasie nad nimi opiekę. Część nr 2: „Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów oraz opiekunów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Wólce Łętowskiej, Przedszkola Samorządowego w Łętowni, Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łętowni 286, Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łętowni 118 (Sołectwo Majdan Łętowski)”. Miejsce dowozu i trasa Ilość uczniów Ilość opiekunów Ilość kursów Dowozy Odwozy Ilość km w jedną stronę Ilość dowozów Godziny dowozów Ilość odwozów Godziny odwozów Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Łętowni 286 i Przedszkole Samorządowe w Łętowni: 1. Łętownia Gościniec „Kapliczka” 2. Łętownia Gościniec „Krzyż” 3. Łętownia Gościniec „Babiarze” 4. Łętownia Gościniec „Leśniczówka” 5. Łętownia „Szkoła” 6. Łętownia Przedszkole 50 2 3 1 7.50 2 13.00 14.30 4 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Łętowni 118 (Sołectwo Majdan Łętowski), Przedszkole Samorządowe w Łętowni: 1. Wola Zarczycka Perlaki 2. Majdan Łętowski „Kuligi las” 3. Majdan Łętowski „Kuligi” 4. Majdan Łętowski „Kościół” 5. Majdan Łętowski „Szkoła” 6. Łętownia Podbór II 7. Łętownia „Szkoła” 8. Łętownia Przedszkole 44 3 1 7.50 2 10 Szkoła Podstawowa w Wólce Łętowskiej, Przedszkole Samorządowe w Łętowni, Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Łętowni 286: 1. Zaborczyny 2. Wólka Łętowska I 3. Wólka Łętowska II 4. Wólka Łętowska „Szkoła” 5. Łętownia „Hydrofornia” 6. Łętownia „Szkoła” 35 3 1 7.50 2 8 Zamawiający odpowiada za bezpieczeństwo przewożonych uczniów w trakcie trwania przewozu oraz zapewnia w tym czasie nad nimi opiekę. Część nr 3: „Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów oraz opiekunów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie, Szkoły Podstawowej w Rudzie Łańcuckiej, Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie, Przedszkola Samorządowego „Niezapominajka” w Nowej Sarzynie, Przedszkola Samorządowego „Jedyneczka” w Nowej Sarzynie”. Miejsce dowozu i trasa Ilość uczniów Ilość opiekunów Ilość kursów Dowozy Odwozy Ilość km w jedną stronę Ilość dowozów Godziny dowozów Ilość odwozów Godziny odwozów Szkoła Podstawowa im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie: 1. Sarzyna „Poręba 2. Sarzyna „Szkoła” 10 2 3 1 7.35 2 13.40 15.20 3 Zespół Szkół w Nowej Sarzynie: 1. Kopki 2. Tarnogóra 3. Sarzyna „Poręba 4. Sarzyna „Księża Wieś” 5. Sarzyna „Szkoła” 6. Sarzyna „Centrum” 7. Sarzyna „Cmentarz” 8. Sarzyna „Apteka” 9. Nowa Sarzyna „Szkoła” 27 3 1 7.50 2 13.30 15.10 13 Zespół Szkół w Nowej Sarzynie, Przedszkole Samorządowe „Niezapominajka” w Nowej Sarzynie, Przedszkole Samorządowe „Jedyneczka” w Nowej Sarzynie: 1. Jelna „Szarki” 2. Jelna – Judaszówka „Stępień” 3. Jelna – Judaszówka I 4. Jelna – Judaszówka „Kościół” 5. Jelna – Judaszówka Janda 6. Nowa Sarzyna „Szkoła” 53 3 1 7.50 2 13.40 14.40 5 Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej, Zespół Szkół w Nowej Sarzynie: 1. Łukowa „Szkoła” 2. Łukowa „Kościół” 3. Łukowa „Kapliczka” 4. Ruda Łańcucka „Szkoła” 5. Nowa Sarzyna „Szkoła” 90 4 2 7.50 2 12.35 poniedziałek środa piątek oraz 13.40 wtorek czwartek 4 Zamawiający odpowiada za bezpieczeństwo przewożonych uczniów w trakcie trwania przewozu oraz zapewnia w tym czasie nad nimi opiekę. Część nr 4: „Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych (około 11) z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku”. Trasa: Jelna (2 uczniów) – Nowa Sarzyna (3 uczniów) – Ruda Łańcucka (1 uczeń) – Łukowa (1 uczeń) – Sarzyna (1 uczeń) – Wola Zarczycka (3 uczniów) – i powrót uczniów po skończonych zajęciach. Realizacja zadania polega na przewozie dzieci i uczniów na trasie dom – ośrodek – dom pod opieką opiekuna (opiekę nad dziećmi i uczniami zapewnia wykonawca). Łączna ilość kilometrów usługi dziennej na w/wym. trasie wynosi ok. 100 km. Zakładana ilość dni, w których wykonywana będzie usługa wynosi 188. Dowożenie dzieci i uczniów niepełnosprawnych odbywać się będzie środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Część nr 5: „Dowóz uczniów na zajęcia sportowe do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie oraz do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łętowni – Sołectwo Majdan Łętowski”. Harmonogram dowozu uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Nowa Sarzyna na zajęcia sportowe do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie oraz do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łętowni 118 – Sołectwo Majdan Łętowski w okresie od 9.09.2019. – 15.05.2020 r. z uwzględnieniem dłuższych przerw od zajęć w okresach: od 23.12.2019 r. do 01.01.2020 r. od 15.01.2020 r. do 24.01.2020 r. od 09.04.2020 r. do 14.04.2020 r. TYDZIEŃ PARZYSTY Dzień tygodnia Nazwa szkoły Godziny odjazdu ze szkoły Godziny powrotu do szkoły Szacunkowa ilość uczniów i nauczycieli Ilość kilometrów w obie strony (tam i z powrotem) Poniedziałek Szkoła Podstawowa im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie 7.45 9.15 49 8 9.45 11.15 51 8 Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej 10.45 12.15 21 6 Szkoła Podstawowa im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie 11.45 13.15 42 8 Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej 12.45 14.15 13 6 Szkoła Podstawowa im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie 13.45 15.15 38 8 Wtorek Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Woli Zarczyckiej 7.35 9.25 51 20 9.35 11.25 46 20 11.35 13.25 52 20 Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej 13.45 15.15 20 6 Środa Szkoła Podstawowa im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie 7.45 9.15 37 8 Szkoła Podstawowa w Wólce Łętowskiej do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łętowni – Sołectwo Majdan Łętowski 8.35 10.25 15 24 (dowóz wspólny) Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Łętowni 8.40 10.20 53 Szkoła Podstawowa w Wólce Łętowskiej 10.35 12.25 13 24 (dowóz wspólny) Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Łętowni 10.40 12.20 15 Szkoła Podstawowa w Wólce Łętowskiej 12.35 14.25 13 24 (dowóz wspólny) Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Łętowni 12.40 14.20 20 Szkoła Podstawowa w Tarnogórze 13.45 15.15 26 16 Czwartek Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Woli Zarczyckiej 7.35 9.25 54 20 Szkoła Podstawowa w Wólce Łętowskiej 9.35 11.25 6 24 (dowóz wspólny) Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Łętowni 9.40 11.20 33 Szkoła Podstawowa w Tarnogórze 11.45 13.15 17 16 Szkoła Podstawowa w Tarnogórze 13.45 15.15 16 16 Piątek Szkoła Podstawowa w Tarnogórze 8.45 10.15 18 16 Szkoła Podstawowa w Tarnogórze 10.45 12.15 17 16 Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej 12.45 14.15 21 6 Razem km 320 TYDZIEŃ NIEPARZYSTY Dzień tygodnia Nazwa szkoły Godziny odjazdu ze szkoły Godziny powrotu do szkoły Szacunkowa ilość uczniów i nauczycieli Ilość kilometrów w obie strony (tam i z powrotem) Poniedziałek Szkoła Podstawowa im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie 7.45 9.15 49 8 9.45 11.15 51 8 Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej 10.45 12.15 21 6 Szkoła Podstawowa im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie 11.45 13.15 42 8 Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej 12.45 14.15 13 6 Szkoła Podstawowa im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie 13.45 15.15 38 8 Wtorek Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Woli Zarczyckiej 7.35 9.25 51 20 9.35 11.25 46 20 11.35 13.25 52 20 Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej 13.45 15.15 20 6 Środa Szkoła Podstawowa im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie 7.45 9.15 37 8 Szkoła Podstawowa w Wólce Łętowskiej do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łętowni – Sołectwo Majdan Łętowski 8.35 10.25 15 24 (dowóz wspólny) Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Łętowni 8.40 10.20 53 Szkoła Podstawowa w Wólce Łętowskiej 10.35 12.25 13 24 (dowóz wspólny) Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Łętowni 10.40 12.20 15 Szkoła Podstawowa w Wólce Łętowskiej 12.35 14.25 13 24 (dowóz wspólny) Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Łętowni 12.40 14.20 20 Szkoła Podstawowa w Tarnogórze 13.45 15.15 26 16 Czwartek Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Woli Zarczyckiej 7.35 9.25 54 20 Szkoła Podstawowa w Wólce Łętowskiej 9.35 11.25 6 24 (dowóz wspólny) Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Łętowni 9.40 11.20 33 Szkoła Podstawowa w Tarnogórze 11.45 13.15 17 16 Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Jelnej 12.45 14.15 18 6 Szkoła Podstawowa w Tarnogórze 13.45 15.15 16 16 Piątek Szkoła Podstawowa w Tarnogórze 8.45 10.15 18 16 Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Jelnej 9.45 11.15 14 6 Szkoła Podstawowa w Tarnogórze 10.45 12.15 17 16 Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Jelnej 11.45 13.15 14 6 Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej 12.45 14.15 21 6 Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Jelnej 13.45 15.15 10 6 Razem km 344 Łączna ilość kilometrów usługi w ciągu roku na w/w trasach wynosi około 10 350 km Zamawiający odpowiada za bezpieczeństwo przewożonych uczniów w trakcie trwania przewozu oraz zapewnia w tym czasie nad nimi opiekę. 2. Usługa dowozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli obejmuje również przewóz opiekunów na podanych trasach. Cena jednego biletu miesięcznego brutto dla dzieci i uczniów (biletu ulgowego) stanowi równowartość 51% ceny jednego biletu miesięcznego brutto dla opiekunów (pełnego biletu) (dot. części nr 1, 2 oraz 3 zamówienia). 3. Godziny dowozu i odwozu uczniów, trasa przejazdu oraz liczba dowożonych i odwożonych uczniów mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający o tym fakcie poinformuje Wykonawcę na piśmie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 4. Dowożenie dzieci będzie się odbywać środkiem transportu w pełni sprawnym technicznie i posiadającym aktualne badania techniczne oraz wyposażonym w klimatyzację. Kierowca oraz środek transportu, którym odbywać się będzie dowożenie dzieci powinien spełniać wszelkie wymogi określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. 5. Dowozu dzieci i uczniów na danej trasie nie można realizować wspólnie z dowozami pasażerów, wykonywanych na liniach regularnych (dotyczy części 1, 2, 3 oraz 5 zamówienia). 6. Dyrektor szkoły przekaże Wykonawcy imienną listę adresową uczniów i opiekunów uprawnionych do przejazdów na trasie dotyczącej przedmiotowego zadania. 7. Dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona przygotowuje comiesięczne zestawienia: a) ilościowe biletów (dot. części nr 1, 2 oraz 3 zamówienia), b) liczby dni wykonanych przewozów (dot. części nr 4 zamówienia), c) przejechanych kilometrów (dot. części nr 5 zamówienia), na podstawie danych przekazanych przez Wykonawcę, zatwierdza je i przekazuje do Centrum Usług Wspólnych. 8. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 9. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności opisane w pkt. II.4.1 w trakcie realizacji zamówienia. 10. Wykonawca i podwykonawcy zobowiązują się, że osoby wykonujące czynności, o których mowa w pkt. II.4.9 będą zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040). 11. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. II.4.9 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 12. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. II.4.9 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem danych osobowych tych osób, niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika) oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy 13. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. II.4.9 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. II.4.9 czynności. 14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 60130000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - część 1 zamówienia - 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100), - część 2 zamówienia - 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset z

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information