wykonywanie miesięcznych konserwacji i przeglądów dźwigów osobowych, towarowych, platform przyschodowych i pionowych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496425)

Client
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
State
wielkopolskie
Address
61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
Phone
61 8294440
Fax
61 8294012
E-Mail
przetargisdzp@amu.edu.pl
Created
2019-07-11

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1 61-712 Poznań wielkopolskie tel. 61 8294440 fax. 61 8294012 REGON 12933300000000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: wykonywanie miesięcznych konserwacji i przeglądów dźwigów osobowych, towarowych, platform przyschodowych i pionowych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.1. Przedmiotem zamówienia wykonywanie miesięcznych konserwacji i przeglądów dźwigów osobowych, towarowych, platform przyschodowych i pionowych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. 3.2. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia został ujęty w załączniku nr 9 oraz 2 do SIWZ. 3.3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, gdzie część stanowi: Zadanie częściowe nr: Opis: Część 1 Temat: Wykonywanie miesięcznych konserwacji i przeglądów dźwigów osobowych, towarowych, platform przyschodowych i pionowych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - partia I Wspólny Słownik Zamówień: 50531400-0 Opis: Zakres prac objętych niniejszym postępowaniem został opisany w Specyfikacji technicznej (zał. nr 9) Przedmiotem zamówienia objęte są windy w domach akademickich położonych w Poznaniu zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku 9a. Miejsce realizacji: jednostki organizacyjne UAM wymienione w załączniku 2 i 9. Część 2 Temat: Wykonywanie miesięcznych konserwacji i przeglądów dźwigów osobowych, towarowych, platform przyschodowych i pionowych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - partia II Wspólny Słownik Zamówień: 50531400-0 Opis: Zakres prac objętych niniejszym postępowaniem został opisany w Specyfikacji technicznej (zał. nr 9) Przedmiotem zamówienia objęte są windy w budynkach położonych w Poznaniu zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku 9b. Miejsce realizacji: jednostki organizacyjne UAM wymienione w załączniku 2 i 9. 3.4. Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające wyceny pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w części zamówienia zostaną odrzucone. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybraną przez siebie ilość części zamówienia. 3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 50531400-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zadanie nr 1 - 800.00 zł Zadanie nr 2 - 600.00 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information