Wykonanie rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496424)

Client
Wodociągi REWAL Sp. z o.o.
State
zachodniopomorskie
Address
72-346 Pobierowo, ul. Poznańska 31 31
Phone
91 3864 172
Fax
91 38 64 172
E-Mail
zwik-pobierowo@post.pl
Created
2019-07-11

Wodociągi REWAL Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Wodociągi REWAL Sp. z o.o. ul. Poznańska 31 31 72-346 Pobierowo zachodniopomorskie tel. 91 3864 172 fax. 91 38 64 172 REGON 32062958100000

I.2) Type of contracting: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal w ramach projektu pn. „Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Rewal” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”; nr wniosku o dofinansowanie: NFOSiGW-DTW.51.92.2017; nr umowy o dofinansowanie: POIŚ.02.03.00-00-0074/17-00 z dnia 05.06.2018, poprzez: 1) Budowę sieci kanalizacji deszczowej z urządzeniami do podczyszczania wód deszczowych (2,021 km) oraz 2) Modernizację sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieci kanalizacji (2,331 km). wraz z pracami towarzyszącymi.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 95.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto Zamawi

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information