Dostawa procesora tkankowego i analizatora hematologicznego dla Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496420)

Client
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
State
mazowieckie
Address
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
Phone
225 931 390
Fax
225 931 391
www
https://szp.sggw.pl/admin/logged.php
E-Mail
wladyslaw_sadowski@sggw.pl
Created
2019-07-11

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa mazowieckie tel. 225 931 390 fax. 225 931 391 REGON 17845000000000 https://szp.sggw.pl/admin/logged.php

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa procesora tkankowego i analizatora hematologicznego dla Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Postępowanie prowadzone jest w procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24 aa. ust. 1 ustawy pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cpv: 38500000-0 Przedmiotem zamówienia jest dostawa procesora tkankowego karuzelowego i analizatora hematologicznego dla Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Dopuszcza się złożenie ofert częściowych TAK Oznaczenie części zamówienia: ZADANIE NR 1 CPV: 38500000-0 Krótki opis części zamówienia: Dostawa procesora tkankowego karuzelowego dla Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa. Oznaczenie części zamówienia: ZADANIE NR 2 CPV: 38500000-0 Krótki opis części zamówienia: Dostawa analizatora hematologicznego dla Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 38500000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information