Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.225.000 euro na wykonanie bieżącej konserwacji sal konferencyjnych w budynku nr II PPNT Gdynia.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496419)

Client
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
State
pomorskie
Address
81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 96
Phone
+48 58 698 21 50
Fax
+48 58 698 21 65
www
www.ppnt.pl
E-Mail
biuro@ppnt.gdynia.pl
Created
2019-07-11

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia Al. Zwycięstwa 96/98 96 81-451 Gdynia pomorskie tel. +48 58 698 21 50 fax. +48 58 698 21 65 REGON 19311273000000 www.ppnt.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.225.000 euro na wykonanie bieżącej konserwacji sal konferencyjnych w budynku nr II PPNT Gdynia.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu bieżącej konserwacji sal konferencyjnych w budynku nr II PPNT Gdynia. Zakres robót dla każdej z sal został szczegółowo opisany w dokumentacji technicznej (załączniki 8-14 do SIWZ). 2. Opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji przetargowej tj.: projekcie bieżącej konserwacji sal konferencyjnych (załącznik nr 8 do SIWZ), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 9 do SIWZ), ekspertyzie akustycznej (załącznik nr 10 do SIWZ), przedmiarach robót (załącznik nr 11 – 14 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac wskazanych w przedmiotowych dokumentach. Przedmiar robót, ekspertyza akustyczna – mają charakter dokumentów dodatkowych, pomocniczych, poglądowych. 3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy od daty odbioru robót oraz rękojmi na okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w dniu podpisania umowy. 4.Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, jest określony w szczególności w załączniku nr 7 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information