Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4325E i 4332E obejmująca połączenie dróg powiatowych z drogą gminną nr 116405E w miejscowości Chorzęcin.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496416)

Client
Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim
State
łódzkie
Address
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. św. Antoniego 41 41
Created
2019-07-11

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim ul. św. Antoniego 41 41 97-200 Tomaszów Mazowiecki łódzkie REGON 59065355300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4325E i 4332E obejmująca połączenie dróg powiatowych z drogą gminną nr 116405E w miejscowości Chorzęcin.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zadania jest przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4325E i 4332E obejmująca połączenie dróg powiatowych z drogą gminną nr 116405E w technologii MCE. Inwestycja zlokalizowana w ciągu dróg powiatowych nr 4325E i 4332E w miejscowości Chorzęcin, Gmina Tomaszów Maz. powiat tomaszowski, woj. łódzkie. W chwili obecnej jezdnia o nawierzchni bitumicznej, odwodnienie na pobocza gruntowe do rowów przydrożnych. Pod koroną drogi znajdują się dwa przepusty, które przeznaczone są do przebudowy. Roboty drogowe tj. przebudowa skrzyżowania w zakresie: - roboty pomiarowe, wykonanie zasadniczych robót ziemnych, korytowanie pod nawierzchnie, - roboty rozbiórkowe, - wykonanie systemów odwodnienia - rowy, przepust, - ustawienie obrzeży, krawężników, - frezowanie nawierzchni bitumicznych, - podbudowy z materiału z recyklingu na zimno MCE z odziarnieniem, - wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych, - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, - wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego, - zabezpieczenie kolizji rurami dwudzielnymi - wykonanie zieleńcy - humusowanie z obsianiem, - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, - opracowanie projektu czasowej organizacji ruch Szczegółowy zakres prac wskazano w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233140-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information