Świadczenie usługi doradztwa psychologicznego w sytuacjach kryzysowych dla rodzin zastępczych uczestników projektu Samodzielni komplekoswy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496415)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
State
zachodniopomorskie
Address
70-323 Szczecin, ul. Gen. Sikorskiego 3
Phone
091 48 50 563
Fax
091 48 57 603
www
www.bip.mopr.szczecin.pl
E-Mail
zam.publiczne@mopr.szczecin.pl
Created
2019-07-11

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Gen. Sikorskiego 3 70-323 Szczecin zachodniopomorskie tel. 091 48 50 563 fax. 091 48 57 603 REGON 54333530000000 www.bip.mopr.szczecin.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usługi doradztwa psychologicznego w sytuacjach kryzysowych dla rodzin zastępczych uczestników projektu Samodzielni komplekoswy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradztwa psychologicznego w sytuacjach kryzysowych dla rodzin (rodziców) zastępczych spokrewnionych oraz niezawodowych - uczestników projektu „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 7.6. Oferty składane przez wykonawców powinny obejmować co najmniej jedną z następujących części: a) I część zamówienia: w ramach której wsparciem w okresie realizacji zamówienia objętych zostanie maksymalnie 8 rodzin (narastająco), średnia liczba godzin doradztwa psychologicznego przypadających na 1 rodzinę wynosi 20 godzin zegarowych. Maksymalna liczba zrealizowanych godzin dla tej części zamówienia wynosi 160 godzin zegarowych, b) II część zamówienia: w ramach, której wsparciem w okresie realizacji zamówienia zostanie objętych maksymalnie 7 rodzin (narastająco), średnia liczba godzin doradztwa przypadająca na 1 rodzinę wynosi 20 godzin zegarowych. Maksymalna liczba zrealizowanych godzin dla tej części zamówienia wynosi 140 godzin zegarowych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 85121270-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information