Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku Rodziny Chełmońskich wraz z parkiem oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach Projektu pn. „Wzrostu potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496410)

Client
Gmina Grodzisk Mazowiecki
State
mazowieckie
Address
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A
Phone
227 555 146
Fax
227 555 327
www
www.bip.grodzisk.pl
E-Mail
urzad@grodzisk.pl
Created
2019-07-11

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A 05-825 Grodzisk Mazowiecki mazowieckie tel. 227 555 146 fax. 227 555 327 REGON 52478900000000 www.bip.grodzisk.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku Rodziny Chełmońskich wraz z parkiem oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach Projektu pn. „Wzrostu potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem inwestycji jest odbudowa budynku dworku oraz dostosowanie pomieszczeń do nowych funkcji wystawienniczo-usługowych. Odtworzenie ścieżek i alejek parkowych wraz z nowymi nasadzeniami zieleni. W zakres robót przedmiotowej inwestycji wchodzi m.in.: - rozebranie istniejących murowanych kominów oraz ściany, - skucie wieńcy żelbetowych oraz płyty betonowej, - wykonanie wykopów w celu osuszenia fundamentów, - wykonanie izolacji fundamentów, - odtworzenie wieńcy oraz płyty betonowej, - odbudowa ścian parteru oraz ściany murowanej i kominów, - wykonanie konstrukcji stropu nad parterem, - wykonanie konstrukcji więźby i pokrycia dachu, - montaż stolarki drzwiowej i okiennej, - roboty wykończeniowe oraz instalacyjne, - roboty na terenie parku: wykonanie ścieżek i alejek parkowych, nasadzenia roślinności, oświetlenie parkowe, mała architektura. Budynek zaplecza, mostek, zjazd w okolicach mostku, kładka nie wchodzą w zakres zamówienia. Budynek zaplecza, mostek, zjazd w okolicach mostku, kładka zostaną zrealizowane w kolejnym etapie inwestycji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział III SIWZ i zał. nr 8 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45212300-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information