Świadczenie usług szkoleniowych w ramach „Szkoły letniej” pt. „USG FAST”, w ramach projektu pn. „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w r

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496407)

Client
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
State
dolnośląskie
Address
50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 1
Phone
71 784 11 74; 784 11 73
Fax
71 784 00 45
www
www.umed.wroc.pl
E-Mail
monika.komorowska@am.wroc.pl
Created
2019-07-11

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich ul. Pasteura 1 1 50-367 Wrocław dolnośląskie tel. 71 784 11 74; 784 11 73 fax. 71 784 00 45 REGON 00028898100000 www.umed.wroc.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług szkoleniowych w ramach „Szkoły letniej” pt. „USG FAST”, w ramach projektu pn. „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w r

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług szkoleniowych w ramach „Szkoły letniej” pt. „USG FAST”, dla 12 (dwunastu) osób, w dniu 07.08.2019 roku, w ramach projektu pn. „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 2. Charakterystyka szkolenia. 1) Cele: nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania i interpretacji podstawowych procedur ultrasonograficznych w stanach zagrożenia życia. 2) Szkolenie obejmuje seminarium i warsztat/stacje ćwiczeniowe z wykorzystaniem symulatorów oraz pacjentów standaryzowanych. 3) Tematyka szkolenia: a) zastosowanie obrazowania ultrasonograficznego w stanach zagrożenia życia, b) fizyka ultradźwięków, obsługa i istotne funkcje poszczególnych aparatów USG, c) podstawy wykonywania badań ultrasonograficznych w stanach zagrożenia życia, d) badanie według protokołu FAST. 4) Długość szkolenia - 1 (jeden) dzień. 3. Zamawiający zapewni niezbędny sprzęt medyczny (w tym aparaty USG, leżanki, fantomy). 4. Wykonawca po szkoleniu, wystawi uczestnikom certyfikaty/zaświadczenia o odbyciu szkolenia. 5. Miejsce szkolenia. Szkolenie odbędzie się we Wrocławiu, w siedzibie Zamawiającego. 6. Zamawiający zapewni serwis kawowy i obiad dla wszystkich uczestników szkolenia. 7. Wykonawca zapewni nocleg i transportu dla instruktora (jeżeli dotyczy). 8. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 80500000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information