Dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496398)

Client
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
State
podlaskie
Address
18-100 Łapy, Korczaka 23
Phone
085 814 24 38
Fax
085 814 24 82
www
www.szpitallapy.pl
E-Mail
przetargi@szpitallapy.pl
Created
2019-07-11

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach Korczaka 23 18-100 Łapy podlaskie tel. 085 814 24 38 fax. 085 814 24 82 REGON 50644804000000 www.szpitallapy.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku na potrzeby SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do nr 16, stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający w nawiązaniu do art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza do składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden pakiet zamówienia, kilka lub na wszystkie z nich. Oferta musi być kompletna w zakresie wszystkich pozycji danego pakietu. Nieuwzględnienie w danym pakiecie, na który składana jest oferta, chociażby jednej z pozycji asortymentowych (lub wymaganych ilości) spowoduje odrzucenie oferty dotyczącej tego pakietu. Dostawy materiałów i sprzętów jednorazowego użytku będą realizowane w miarę zgłaszanego przez Zamawiającego zapotrzebowania przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy do upływu tego terminu lub wyczerpania asortymentu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33140000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information