Usługa ubezpieczenia dla Powiatu Leżajskiego

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496395)

Client
Powiat Leżajsk
State
podkarpackie
Address
37-300 Leżajsk, ul. Kopernika 8 8
Phone
0-17 2404500, 2404560
Fax
0-17 2404509
www
www.starostwo.lezajsk.pl
E-Mail
powiat@starostwo.leżajsk.pl
Created
2019-07-11

Powiat Leżajsk

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Leżajsk ul. Kopernika 8 8 37-300 Leżajsk podkarpackie tel. 0-17 2404500, 2404560 fax. 0-17 2404509 REGON 69058646800000 www.starostwo.lezajsk.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa ubezpieczenia dla Powiatu Leżajskiego

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę pakietów. PAKIET I Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia 2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek wymienionych w SIWZ 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami PAKIET II 1. Ubezpieczenia komunikacyjne

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66510000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information