Dostawa i montaż mebli dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w związku z inwestycją pn. „BUW (podziemie) – przebudowa na cele zajęć sportowych”, realizowaną w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496393)

Client
Uniwersytet Warszawski - Wydział Zarządzania
State
mazowieckie
Address
02-678 Warszawa, Szturmowa 1
Phone
225 534 047,
Fax
22 55 34 063
www
www.wz.uw.edu.pl
E-Mail
zamowienia@wz.uw.edu.pl,
Created
2019-07-11

Uniwersytet Warszawski - Wydział Zarządzania

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Uniwersytet Warszawski - Wydział Zarządzania Szturmowa 1 02-678 Warszawa mazowieckie tel. 225 534 047, fax. 22 55 34 063 REGON 12580000000000 www.wz.uw.edu.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa i montaż mebli dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w związku z inwestycją pn. „BUW (podziemie) – przebudowa na cele zajęć sportowych”, realizowaną w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w związku z inwestycją pn. „BUW (podziemie) – przebudowa na cele zajęć sportowych”, realizowaną w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ, który dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego. 3.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części. W związku z tym, każdą wyspecyfikowaną w SIWZ część (3 części) należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienia), wszelkie zapisy znajdujące się w SIWZ dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej. 4.Wykaz części będących przedmiotem zamówienia: Część I - Meble standardowe, Część II - Siedziska na zamówienie, Część III - Ławy i stoły na zamówienie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39100000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: Część I – 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych), Część II – 700,00 zł (siedemset złotych), Część III – 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych), lub równowartość tej kwoty wg

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information