„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Janowskiej we Frampolu”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496388)

Client
Burmistrz Frampola
State
lubelskie
Address
23-440 Frampol, Radzięcka 8
Phone
84 6857509 w. 38
Fax
-
www
https://umframpol.bip.lubelskie.pl
E-Mail
umframpol@frampol.pl
Created
2019-07-11

Burmistrz Frampola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Burmistrz Frampola Radzięcka 8 23-440 Frampol lubelskie tel. 84 6857509 w. 38 fax. - REGON 53785200000000 https://umframpol.bip.lubelskie.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Janowskiej we Frampolu”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Janowskiej we Frampolu oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do granic działek. 2.2. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robot będących przedmiotem zamówienia składa się:  Projekt budowlany – dotyczy tylko ul. Janowskiej,  Przedmiar robót.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45231300-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information