Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym w Pszczynie przy ul. Wodzisławskiej 3

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496386)

Client
Administracja Zasobów Komunalnych
State
śląskie
Address
43-200 Pszczyna, ul. Dworcowa 30 30
Phone
032 2103464
Fax
032 2103529
E-Mail
azk@pszczyna.pl
Created
2019-07-11

Administracja Zasobów Komunalnych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Administracja Zasobów Komunalnych ul. Dworcowa 30 30 43-200 Pszczyna śląskie tel. 032 2103464 fax. 032 2103529 REGON 27210283000000

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym w Pszczynie przy ul. Wodzisławskiej 3

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Pszczynie, ul. Wodzisławska 3. Prace instalatorskie zlokalizowane są w istniejącej kotłowni na kondygnacji -1. Zakres robót obejmuje następujące kategorie robót: 1) Demontaż istniejącej instalacji gazowej wraz z kotłami. 2) Wykonanie nowej instalacji gazowej wraz z zabudową dwóch kotłów w układzie kaskadowym. 3) Wykonanie przewodów wentylacyjnych i spalinowych. 4) Roboty związane z dostosowaniem instalacji wod-kan do nowego układu kotłów. 5) Drobne roboty wyburzeniowe związane z wykonaniem nowych przebić w ścianach. 6) Uzupełnienie powstałych ubytków w ścianach i podłogach. 7) Malowanie ścian. 8) Przygotowanie instalacji do prób szczelności. 9) Skompletowanie dokumentacji powykonawczej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Każdy wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert (tj. przed godziną 9:00 w dniu składania ofert) wnieść wadium w wysokości 2 000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information