Dostawa samochodu osobowo-dostawczego typu furgon

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496385)

Client
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
State
mazowieckie
Address
01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61
Phone
22 5694230, 5694416, 5694263
Fax
225 694 415
www
www.imgw.pl
E-Mail
grazyna.glowacka-chlopas@imgw.pl
Created
2019-07-11

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa mazowieckie tel. 22 5694230, 5694416, 5694263 fax. 225 694 415 REGON 80507000000000 www.imgw.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa samochodu osobowo-dostawczego typu furgon

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa samochodu osobowo-dostawczego typu furgon”. 2. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie 1 sztuki fabrycznie nowego, z bieżącego roku produkcji, samochodu osobowo-dostawczego typu furgon na potrzeby realizacji zadań ekip serwisowych Zamawiającego, zajmujących się utrzymaniem lotniskowych systemów meteorologicznych AWOS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ – Specyfikacja techniczna – Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 34110000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych zero groszy).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information