Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia - Poniec miejscowość Dzięczyna.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496382)

Client
Powiat Gostyński
State
wielkopolskie
Address
63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256 256
Phone
65 575 25 13
Fax
65 572 31 46
E-Mail
pzi@powiat.gostyn.pl
Created
2019-07-11

Powiat Gostyński

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Gostyński ul. Wrocławska 256 256 63-800 Gostyń wielkopolskie tel. 65 575 25 13 fax. 65 572 31 46 REGON 41105048000000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia - Poniec miejscowość Dzięczyna.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są roboty budowalne związane z przebudową drogi powiatowej nr 4803P Krobia – Poniec w miejscowości Dzięczyna, odcinek od km 1+649,05 do km 1+896,00 na długości 247,00 mb. Zadanie obejmuje następujące roboty : a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe b) roboty ziemne c) roboty odwodnieniowe związane z budową kanalizacji deszczowej d) roboty bitumiczne: podbudowa i nawierzchnia e) roboty brukarskie f) roboty wykończeniowe związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 17 000,00 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information