Budowa piwnic grobowcowych na cmentarzach komunalnych w Krakowie w podziale na 2 części

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496381)

Client
Zarząd Cmentarzy Komunalnych
State
małopolskie
Address
31-510 Kraków, ul. Rakowicka 26 26
Phone
012 6199940
Fax
012 6199990
www
www.zck-krakow.pl
E-Mail
sekretariat@zck-krakow.pl
Created
2019-07-11

Zarząd Cmentarzy Komunalnych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Cmentarzy Komunalnych ul. Rakowicka 26 26 31-510 Kraków małopolskie tel. 012 6199940 fax. 012 6199990 REGON 35056154600000 www.zck-krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa piwnic grobowcowych na cmentarzach komunalnych w Krakowie w podziale na 2 części

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest budowa piwnic grobowcowych na cmentarzu komunalnym w Krakowie, tj.: Cmentarzu Rakowickim (stara część i Prandoty). Zakres zamówienia obejmuje wybudowanie 13 sztuk piwnic grobowcowych, w tym 13 sztuk piwnic grobowcowych (pojedynczych – typu A4) o głębokości 4,00 m o ścianach żelbetowych monolitycznych grubości 15/12,5 cm, beton klasy B25 z dodatkiem przyspieszającym wiązanie. Wymiary zewnętrzne piwnic 2,45x1,20 m (wewnętrzne 2,20x0,90 m). Otwór piwnicy musi zostać szczelnie zakryty trzema płytami żelbetowymi grubości 7 cm o wym. 1,20x0,82 m zbrojonymi poprzecznie dołem prętami 6 mm, beton klasy C20/25. Płyty żelbetowe muszą mieć trwale oznaczoną górę płyty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 1. Istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), 2. dokumentacji projektowej (załącznik nr 4a do SIWZ), 3. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) (załącznik nr 4b do SIWZ), 4. przedmiarze (załączniki nr 4c do SIWZ). Zamawiający informuje, że niniejszy załącznik załącza do SIWZ w dwóch formatach: plik PDF do odczytu w programie komputerowym np. Adobe Acrobat Document oraz plik XML do odczytu w programie komputerowym np. NORMA, ZUZIA.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45215400-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information