Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym w Gminie Słupno

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485971)

Client
Gmina Słupno
State
mazowieckie
Address
09-472 Słupno, ul. Miszewska 8A 8
Phone
024 2679560, 2679584
Fax
024 2612977
www
www.slupno.pl
E-Mail
ug@slupno.eu
Created
2019-06-12

Gmina Słupno

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Słupno ul. Miszewska 8A 8 09-472 Słupno mazowieckie tel. 024 2679560, 2679584 fax. 024 2612977 REGON 61101599700000 www.slupno.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym w Gminie Słupno

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym w Gminie Słupno. 2. Organizatorem usługi jest Gmina Słupno (Zamawiający), wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu staje się po zawarciu umowy Operatorem w rozumieniu przepisów Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi przewozowe zgodnie z wyznaczonymi liniami komunikacyjnymi i rozkładem jazdy, przy zachowaniu przepisów prawa o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz.1137 ze zm.), prawa przewozowego (Dz. U. z 2015r. poz. 915), rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015r. poz. 305 ze zm.) a także innych przepisów prawa dotyczących operatorów i przewoźników. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, do których zalicza zapewnienie kierowców autobusów, dyspozytorów, osób zarządzających transportem oraz samych autobusów. 4. Zakres rzeczowy powierzonej usługi użyteczności publicznej transportu zbiorowego w zakresie przewozów pasażerskich obejmuje w okresie umowy pracę przewozową w rozmiarze maksymalnym 223.420 km, w tym 111.647 km realizowane na liniach S1,S3,S5 oraz 111.773 km realizowane na linii S-2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, charakterystyki tras, schematy linii komunikacyjnych, rozkłady jazdy, wykazy przystanków zostały zawarte w SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 60112000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 16.000,00zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych) do upływu terminu składania ofert.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information