Dostawy soli kamiennej drogowej z antyzbrylaczem granulacji 0/6 mm do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie ZIMA 2019/2020 administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu w ilości 500 ton (wraz z transportem)

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485963)

Client
Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
State
opolskie
Address
45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 27 27
Phone
77 44-14-069 (70)
Fax
77 44-14-071
E-Mail
zam.zdp@wp.pl
Created
2019-06-12

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu ul. Książąt Opolskich 27 27 45-005 Opole opolskie tel. 77 44-14-069 (70) fax. 77 44-14-071 REGON 53142158400000

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawy soli kamiennej drogowej z antyzbrylaczem granulacji 0/6 mm do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie ZIMA 2019/2020 administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu w ilości 500 ton (wraz z transportem)

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie obejmuje dostawy soli drogowej z antyzbrylaczem granulacji od 0 do 6 mm, posiadającej aktualną aprobatę Instytutu Badawczego Dróg i Mostów dopuszczającą sól do stosowania przy zimowym utrzymaniu dróg wraz z transportem na plac składowy Zamawiającego, przy ul. Żerkowickiej w Bierkowicach k/Opola - w ilości do 500 ton - sukcesywnie partiami wg potrzeb Zamawiającego (uzależnionych od warunków atmosferycznych), w terminie od października 2019 roku do 15 lutego 2020 roku, z tym że: - 350 ton – do 05 grudnia 2019 roku, - 150 ton – w zależności od zapotrzebowania do 15.02.2020 roku. Cena jednostkowa obejmuje cenę materiału wraz z dostawą do bazy w Bierkowicach. Ilość dostaw podanych w kosztorysie ofertowym ma charakter orientacyjny i posłuży do ustalenia ceny ofertowej, a w przypadku oferty najkorzystniejszej do określenia orientacyjnej wartości umowy. Zapłata będzie następować za każdą odebraną partię soli, według ceny jednostkowej ustalonej w ofercie Wykonawcy. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie II SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 34927100-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information