„Strefa turystyki, rekreacji Osobowice-Rędzin oraz odnowienie i zabezpieczenie boiska leśnego na Osobowicach we Wrocławiu” – Zadanie 4

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485962)

Client
TESTOWY
State
mazowieckie
Address
00-000 Warszawa, ul. Nieznana 1/12 12/ 1
www
gfh
E-Mail
gp_test@o2.pl
Created
2019-06-12

TESTOWY

Section I - The contracting

I.1) Name and address: TESTOWY ul. Nieznana 1/12 1 /12 00-000 Warszawa mazowieckie REGON 00000000000000 gfh

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Strefa turystyki, rekreacji Osobowice-Rędzin oraz odnowienie i zabezpieczenie boiska leśnego na Osobowicach we Wrocławiu” – Zadanie 4

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia polega na : Budowie placów zabaw przy ul. Osobowickiej oraz na Rędzinie przy ul. Wędkarzy: 1) „Plac zabaw Osobowice” zlokalizowany na dz. nr 6/13, 4, AM 22, Ob. Osobowice: a) wykonanie prac przygotowawczych – prace w zieleni oraz rozbiórki nawierzchni betonowych z ich wywozem na zorganizowane wysypisko odpadów i utylizacją, b) budowa placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej żwirowej, c) dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej typu street workout, d) budowa ścieżki żwirowej, e) dostawa i montaż stołów do ping-ponga wraz z wykonaniem nawierzchni żwirowej wokół stołów, f) budowa placyku o nawierzchni żwirowej, g) dostawa i montażu ławek, koszy na odpady i tablicy informacyjnej, h) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz mapy powykonawczej. 2) „Plac zabaw Rędzin” zlokalizowany na dz. 23/6, AM 27, Ob. Rędzin: a) wykonanie prac przygotowawczych – demontaż siatki metalowej i słupów betonowych ogrodzenia wraz z ich wywozem na zorganizowane wysypisko odpadów i utylizacją, b) dostawa i montaż ogrodzenia placu zabaw, c) budowa siłowni terenowej na nawierzchni żwirowej bezpiecznej, d) dostawa i montaż elementów małej architektury – blokad parkingowych, e) wykonanie żywopłotu grabowego, f) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz mapy powykonawczej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych i 00/100). 2. Formy wniesienia wadium określa SIWZ.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information