„Odnowa infrastruktury na szlaku turystycznym w miejscowości Rosanów, w Gminie Zgierz” - w formule zaprojektuj i wybuduj.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485957)

Client
Urząd Gminy Zgierz
State
łódzkie
Address
95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4
Phone
427 162 515
Fax
427 164 554
www
www.gminazgierz.pl
E-Mail
ug@gmina.zgierz.pl
Created
2019-06-12

Urząd Gminy Zgierz

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Gminy Zgierz ul. Łęczycka 4 95-100 Zgierz łódzkie tel. 427 162 515 fax. 427 164 554 REGON 55027800000000 www.gminazgierz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Odnowa infrastruktury na szlaku turystycznym w miejscowości Rosanów, w Gminie Zgierz” - w formule zaprojektuj i wybuduj.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: I. CZĘŚĆ PROJEKTOWA, w tym: 1. sporządzenie mapy do celów projektowych terenu objętego opracowaniem, 2. sporządzenie projektu budowlanego kompleksowego zagospodarowania terenu w miejscowości – działki nr ewid. 333/1 i 334/7, obręb Rosanów, gmina Zgierz, 3. uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, 4. sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbiór robót, 5. sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich; II. CZĘŚĆ WYKONAWCZA, w tym: 1. pielęgnacja istniejącego zadrzewienia, 2. wykonanie nowych nasadzeń drzew oraz obsiew trawą, odseparowanie ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego w postaci: - wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych, - wykonanie pieszych ciągów komunikacyjnych, 3. wykonanie miejsca spotkań – wiaty, 4. wykonanie utwardzenia m.in. pod ławkami, stołami i wiatami, 5. wykonanie placu zabaw i podłoża pod urządzenia siłowni plenerowej, 6. wykonanie elementów małej architektury – ławki, stoły z siedziskami, kosze, tablica informacyjna, stojaki rowerowe, 7. wykonanie oświetlenia, 8. demontaż elementów drewnianych III. ROBOTY POZOSTAŁE, w tym: 1. wycinki drzew i krzewów w razie potrzeby 2. obsługa geodezyjna, w tym: wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza; 3. uzyskanie przyjętego bez sprzeciwu zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 10 000 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information