Remont instalacji kanalizacji wraz z remontem sanitariatów w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485950)

Client
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego
State
małopolskie
Address
32-700 Bochnia, pl. Ks. Antoniego Czaplińskiego 1 1
Phone
14 6115062
Fax
14 6115062
www
https://bip.malopolska.pl/zsopkac1wbochni
E-Mail
sekretariat@1lo.bochnia.pl
Created
2019-06-12

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego pl. Ks. Antoniego Czaplińskiego 1 1 32-700 Bochnia małopolskie tel. 14 6115062 fax. 14 6115062 REGON 12318997600000 https://bip.malopolska.pl/zsopkac1wbochni

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont instalacji kanalizacji wraz z remontem sanitariatów w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane pn.: „Remont instalacji kanalizacji wraz z remontem sanitariatów w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni” 2. Zakres prac a) Remont kanalizacji sanitarnej w zakresie piwnic, parteru i pietra; b) Remont sanitariatu na I piętrze c) Remont sanitariatu na II piętrze Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót • Przedmiar robót • Dokumentacja fotograficzna • Schematy poglądowe pomieszczeń Przedmiotem prac budowlanych jest remont instalacji kanalizacji wraz z remontem sanitariatów w budynku budynków użyteczności publicznej - I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni. Wykaz prac dotyczących remontu: 1.1. Roboty budowlane: • Zamurowania, wykucia i przemurowania otworów w ścianach, • Rozbiórka ścian murowanych i posadzek, • Rozbiórka podłoża i posadzek, • Wykonanie podłóg i posadzek, • Wykonanie nadproży w ścianach, • Montaż stolarki drzwiowej, • Montaż obudów i szachtów z płyt gipsowo kartonowych, • Naprawa tynku, • Wykonanie okładzin ceramicznych i malowanie. 1.2. Remont kanalizacji podposadzkowej i odcinka zewnętrznej kanalizacji sanitarnej 1.3. Wymiana instalacji sanitarnej (sanitariat I piętro + piony parteru) 1.4. Wymiana instalacji elektrycznej 1.5. Wyniesienie i wywóz gruzu i odpadów budowlanych 1.6. Uporządkowanie terenu robót Zakres przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45310000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information