Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. ”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485942)

Client
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
State
mazowieckie
Address
05-092 Łomianki, ul. Marii Konopnickiej 65 65
Phone
22 765 71 01; 765 71 21
Fax
22 751 27 07
E-Mail
dzp@szpitaldziekanow.pl
Created
2019-06-12

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ul. Marii Konopnickiej 65 65 05-092 Łomianki mazowieckie tel. 22 765 71 01; 765 71 21 fax. 22 751 27 07 REGON 00029121000000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. ”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. Szczegółowy zakres robót przedstawia sporządzona przez firmę Instalacje Sanitarne projektowanie, nadzór mgr inż. Andrzej Wasiluk, 21-500 Biała Podlaska, ul. Ogrodowa 20 dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Na przedmiot niniejszego postępowania, składają się m.in.: a)Zabezpieczenie obiektów szpitala w Stację Tymczasową SUW na czas prac modernizacyjnych, tj. do czasu końca zakończenia całego zadania uwzględniając poniższe parametry dla Stacji Tymczasowej to jest:  wydajność -11m3 /h,  podnoszenie - min 50 m H2O,  zestaw hydroforowy o pojemności użytkowej min 3,0 m3 ,  wykonanie niezbędnych badań i sprawdzeń wykonanych instalacji oraz próbne uruchomienie stacji tymczasowej SUW w celu odłączenia stacji podstawowej SUW i włączenie Stacji Tymczasowej do pracy na okres prac modernizacyjnych Stacji Podstawowej,  uzyskanie normowych parametrów wody na stacji tymczasowej przed włączeniem jej do pracy,  włączenie Stacji Tymczasowej do pracy,  utrzymanie normowych parametrów wody na stałym poziomie tak, aby zostały spełnione wymogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na Stacji Tymczasowej i na obiektach, w czasie trwania prac objętych terminem umownym we współpracy z firmą konserwacyjną szpitala,  wyposażenie Stacji Tymczasowej w moduł alarmowy przekazywania sygnałów na wybrane urządzenia odbiorcze np. smartfony, w formie sms lub inne, b) Modernizacja Stacji Podstawowej SUW;  zdemontowanie istniejących urządzeń technologicznych i instalacji SUW,  wykonanie otworów montażowych w celu wprowadzenia do budynku SUW urządzeń,  montaż urządzeń i instalacji technologicznych, sanitarnych, elektrycznych oraz osprzętu,  wymiana wszystkich rurociągów w rejonie SUW podstawowej, zgodnie z projektem,  modernizacja zbiorników wód popłuczynach i wód z chlorowni.  wykonanie niezbędnych badań i sprawdzeń wykonanych instalacji w tym automatyki oraz próbne uruchomienie Stacji Podstawowej,  uzyskanie normowych parametrów wody na Stacji Podstawowej przed włączeniem jej do pracy,  odłączenie Stacji Tymczasowej,  włączenie Stacji Podstawowej do pracy,  utrzymanie normowych parametrów wody na stałym poziomie tak, aby były spełnione wymogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia ludzi na Stacji Podstawowej i na obiektach, w czasie trwania prac objętych terminem umownym, we współpracy z firmą konserwacyjną szpitala, c) Wyposażenie SUW w Stację Awaryjną 12-godzinny zapas wody. Technologia uzdatniania oparta jest na filtracji za pomocą filtrów ciśnieniowych;  do Stacji Awaryjnej doprowadzić wodę z istniejącej studni nr 2,  studnia nr 2 do modernizacji,  wykonanie niezbędnych badań i sprawdzeń wykonanych instalacji oraz próbne uruchomienie Stacji Awaryjnej, na wypadek konieczności odłączenia stacji podstawowej,  wyłączenie Stacji Podstawowej (włączenie ręczne),  włączenie Stacji Awaryjnej do pracy (wyłączenie ręczne), d) Docieplenie ścian i fundamentów budynków SUW oraz wymiana okien i drzwi, e) Roboty modernizacyjne wewnątrz budynku SUW- m.in.: wydzielenie pomieszczenia chlorowni, okładzin ściennych, okładzin posadzkarskich, malowanie, f) Sprawdzenie zbiorników:  wypompowanie wody z pierwszego zbiornika, drugi zbiornik pracuje,  odsłonięcie ścian wewnętrznych i wykonanie niezbędnych napraw i impregnacji,  odsłonięcie fragmentów ścian zewnętrznych zbiornika (w rejonie wymiany rurociągu) wykonanie niezbędnych napraw,  wymiana rurociągów wewnętrznych,  wymiana włazów wejściowych, drabinek, kominków wentylacyjnych  wykonanie niezbędnych prób szczelności, dezynfekcji, badań bakteriologicznych, g) Wykonanie modernizacji studni nr 4; 6; łącznie z wykonaniem niezbędnych prac i sprawdzeń przed włączeniem jej do układu podstawowego; h) Przygotowanie instrukcji obsługi dla Stacji Podstawowej i Stacji Awaryjnej, i) Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP i obsługi ujęcia wody, j) Wykonanie prac związanych z małą architekturą - ogrodzenie, oświetlenie, utwardzenie terenu, k) Uporządkowanie docelowe terenu budowy, l) Sporządzenie dokumentacji odbiorowej, m) Przeprowadzenie odbioru końcowego, Zamawiający wymaga do Wykonawcy : Obsługi serwisowej SUW w okresie gwarancji, wymagana przez zapisy w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) po stronie i na koszt Wykonawcy w tym:  Wykonawca uwzględni dostępność części po zakończeniu okresu gwarancyjnego,  Koszt przeglądów w okresie gwarancyjnym bezpośrednio wliczony w Ofertę,

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45215140-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information