Dostawa olejów silnikowych i płynów samochodowych oraz preparatów do myjni automatycznej

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485941)

Client
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie
State
mazowieckie
Address
00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22
Phone
225 251 243
Fax
225 251 279
www
www.meditrans.waw.pl
E-Mail
agnieszka.sztorc@meditrans.waw.pl
Created
2019-06-12

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie ul. Poznańska 22 00-685 Warszawa mazowieckie tel. 225 251 243 fax. 225 251 279 REGON 29467400000000 www.meditrans.waw.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa olejów silnikowych i płynów samochodowych oraz preparatów do myjni automatycznej

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa olejów silnikowych i płynów samochodowych oraz preparatów do myjni automatycznej, szczegółowo opisanych w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Wykaz zadań będących przedmiotem zamówienia: Zadanie 1. Olej do pojazdów marki Mercedes Zadanie 2. Olej do pojazdów marki Renault Zadanie 3. Olej do pojazdów marki Škoda Zadanie 4. Olej do pojazdów marki Fiat Zadanie 5. Chemia samochodowa Zadanie 6. Chemia warsztatowa Zadanie 7. Preparaty do myjni automatycznej Zadanie 8. Sorbent Zadanie 9. Materiały do układu klimatyzacji 2. Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 m-cy od daty podpisania umowy. 3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych. 4. Przez cały okres obowiązywania umowy dostawy realizowane będą na warunkach i cenach określonych w podpisanej umowie. 5. Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych do wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ. Przez produkt równoważny rozumie się produkt o parametrach jakościowych takich samych lub lepszych jak te, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Posiadający te same cechy funkcjonalne, co wskazany w SIWZ konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09211100-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information