Wybudowanie kotłowni gazowej w budynku przy ul. Chopina 13 w Konstancinie-Jeziornie

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485939)

Client
Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie
State
mazowieckie
Address
00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 28 28
Phone
22 8405994
Fax
22 8405995
www
www.mzn.pl
E-Mail
mzn@mzn.pl
Created
2019-06-12

Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie Al. Jerozolimskie 28 28 00-024 Warszawa mazowieckie tel. 22 8405994 fax. 22 8405995 REGON 14267973400000 www.mzn.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wybudowanie kotłowni gazowej w budynku przy ul. Chopina 13 w Konstancinie-Jeziornie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie kotłowni gazowej w budynku przy ul. Chopina 13 w Konstancinie-Jeziornie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w następujących dokumentach: 1) dokumentach o charakterze bezwzględnie obowiązującym, tj.: a) „Przebudowa budynku wielorodzinnego w zakresie wykonania kotłowni, instalacji gazowej i wymiany instalacji c.o. PROJEKT BUDOWLANY”, AZ PROJEKT Andrzej Żabkin, ul. Afrykańska 8/32, 03-966 Warszawa, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 2) dokumentach o charakterze pomocniczym i informacyjnym, tj.: a) przedmiar robót.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information