Usługa ochrony mienia, budynków i posesji. Ochrona fizyczna całodobowa: Rejon Głogów, Obwód Utrzymania Drogowego – Lubin przy DK S3

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485938)

Client
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
State
dolnośląskie
Address
54-155 Wrocław, ul. Lotnicza 24 24
Phone
71 3347370
Fax
71 334 73 63, 367 17 69
E-Mail
zamowienia@wroclaw.gddkia.gov.pl
Created
2019-06-12

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ul. Lotnicza 24 24 54-155 Wrocław dolnośląskie tel. 71 3347370 fax. 71 334 73 63, 367 17 69 REGON 01751157500082

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa centralna

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa ochrony mienia, budynków i posesji. Ochrona fizyczna całodobowa: Rejon Głogów, Obwód Utrzymania Drogowego – Lubin przy DK S3

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III Rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 2. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 31.01.2021 r. godz. 12:00

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79710000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure:

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information