Wykonanie przeglądu rocznego - serwisowego zestawów ratownictwa technicznego Holmatro, Lukas, kombinezonów gazoszczelnych oraz sprężarki do ładowania butli powietrznych z silnikiem elektrycznym

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485936)

Client
Stołeczny Zarząd Infrastruktury
State
mazowieckie
Address
00-909 Warszawa, Al. Jerozolimskie 97 97
Phone
022 6840328
Fax
022 8250803, 6846704
www
www.finmon.mil.pl
E-Mail
p.kulawczyk@wp.mil.pl
Created
2019-06-12

Stołeczny Zarząd Infrastruktury

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Stołeczny Zarząd Infrastruktury Al. Jerozolimskie 97 97 00-909 Warszawa mazowieckie tel. 022 6840328 fax. 022 8250803, 6846704 REGON 01305805000000 www.finmon.mil.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie przeglądu rocznego - serwisowego zestawów ratownictwa technicznego Holmatro, Lukas, kombinezonów gazoszczelnych oraz sprężarki do ładowania butli powietrznych z silnikiem elektrycznym

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu rocznego – serwisowego zestawów ratownictwa technicznego Holmatro, Lukas, kombinezonów gazoszczelnych oraz sprężarki do ładowania butli powietrznych z silnikiem elektrycznym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. czynności serwisowych sprzętu pożarniczego zawarty został w Załączniku nr 4 do SIWZ oraz w Formularzach cenowych (Załącznik nr 5.1 do SIWZ, Załącznik nr 5.2 do SIWZ, Załącznik nr 5.3 do SIWZ, Załącznik nr 5.4 do SIWZ, Załącznik nr 5.5 do SIWZ, Załącznik nr 5.6 do SIWZ) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Pakiet 1 Ubranie gazoszczelne Drager szt. 12, Pakiet 2 Ubranie gazoszczelne Trelchem szt. 6, Pakiet 3 Sprężarka do ładowania butli napęd elektryczny MSA szt. 2, Pakiet 4 Zestaw ratownictwa technicznego Holmatro szt. 14, Poduszki podnoszące szt. 60, Aparaty powietrzne Sabre Centurion szt. 3, Pakiet 5 Zestaw ratownictwa technicznego Lukas szt. 1, Pakiet 6 Sprężarka MCH 13/16/ET Coltri do ładowania butli napęd elektryczny szt. 10.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 50610000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - Część I (Pakiet I) – 140,00 zł - Część II (Pakiet II) – 80,00 zł - Część III (Pakiet III) – 80,00 zł - Część IV (P

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information