Sukcesywna dostawa części do chromatografów cieczowych i gazowych stosowanych do wykonywania analiz na pozostałości pestycydów

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485929)

Client
Instytut Ogrodnictwa
State
łódzkie
Address
96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 1
Phone
46 833 20 21
Fax
46 833 32 28
E-Mail
zamowienia.publiczne@inhort.pl
Created
2019-06-12

Instytut Ogrodnictwa

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Instytut Ogrodnictwa ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 1 96-100 Skierniewice łódzkie tel. 46 833 20 21 fax. 46 833 32 28 REGON 10102334200000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Sukcesywna dostawa części do chromatografów cieczowych i gazowych stosowanych do wykonywania analiz na pozostałości pestycydów

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa części zamiennych do chromatografów cieczowych i gazowych stosowanych do wykonywania analiz na pozostałości pestycydów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ „Formularz ofertowy” (2 oddzielne pakiety). Dostawy będą realizowane partiami. Podstawą realizacji dostawy będzie szczegółowe zamówienie złożone przez Zamawiającego. Części zamienne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Muszą zapewniać kompatybilność i bezpieczeństwo pracy z chromatografami posiadanymi przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza dostawy części używanych lub regenerowanych. Zamawiający wskazuje informacyjnie, że posiada następujące chromatografy wyprodukowane przez firmę Agilent: 1. Chromatograf cieczowy z detektorem fluorymetrycznym Model: 61311A 2. Chromatograf gazowy 6890 N GC Model: 61540N 3. Chromatograf gazowy z detektorem MS Model: G2630A/G2577A 4. Chromatograf cieczowy z detektorem PDA i fluoscencyjnym zestaw –DIONEX 5. Chromatograf cieczowo-masowy LC/MS Model: G6410A 6. Chromatograf gazowo-masowy GC/MS Model G1530N 7. Chromatograf gazowy GC/MS/MS Model: 7890A/G3440A 8. Chromatograf cieczowy LC/MS/MS Model: G6460A/G1316A 9. Chromatograf gazowy GC QQQ Model: 7890B/ G7000 D 10. Chromatograf cieczowy LC QQQ Model: 6470. Sukcesywne dostawy będą realizowane w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania maksymalnej wysokości wynagrodzenia stanowiącej sumę wartości obejmujących zakres zamówienia podstawowego oraz zakres objęty prawem opcji. Dostawa musi zostać zrealizowana przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia szczegółowego. Miejsce dostawy: 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 13B. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści SIWZ zostały wskazane nazwy producentów materiałów i nazwy lub oznaczenia części zamiennych określające typ produktu Zamawiający dopuszcza zaproponowanie w ofercie równoważnych odpowiedników rynkowych, zgodnie z Rozdziałem II ust. 5 SIWZ. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określają Istotne postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 38540000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information