INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWEJ POZIOMEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ NA TERENIE POWIATU KOZIENICKIEGO I AKTUALIZACJA BAZY DANYCH SZCZEGÓŁOWYCH OSNÓW GEODEZYJNYCH

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485923)

Client
Powiat Kozienicki
State
mazowieckie
Address
26-900 Kozienice, ul. Kochanowskiego 28 28
Phone
48 6117300
Fax
48 6117306
www
www.kozienicepowiat.pl
E-Mail
zamowienia@kozienicepowiat.pl
Created
2019-06-12

Powiat Kozienicki

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Kozienicki ul. Kochanowskiego 28 28 26-900 Kozienice mazowieckie tel. 48 6117300 fax. 48 6117306 REGON 67022315500000 www.kozienicepowiat.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWEJ POZIOMEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ NA TERENIE POWIATU KOZIENICKIEGO I AKTUALIZACJA BAZY DANYCH SZCZEGÓŁOWYCH OSNÓW GEODEZYJNYCH

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia w ramach postępowania pod nazwą: „INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWEJ POZIOMEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ NA TERENIE POWIATU KOZIENICKIEGO I AKTUALIZACJA BAZY DANYCH SZCZEGÓŁOWYCH OSNÓW GEODEZYJNYCH” jest przegląd wszystkich punktów geodezyjnej osnowy poziomej na terenie powiatu kozienickiego i inwentaryzacja oraz dostosowanie dotychczasowej osnowy poziomej szczegółowej II i III klasy do wymogów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352 ) a także aktualizacja bazy danych BDSOG prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kozienicach w systemie BANK OSNÓW 3 i doprowadzenie jej do obowiązujących standardów. Liczba punktów przewidziana do inwentaryzacji obejmującej punkty główne i ekscentry wynosi: - osnowa podstawowa: 21, - osnowa szczegółowa ok. 3660. Szczegółowy zakres prac obejmujących przedmiot zamówienia wskazano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniku nr 9 – „Warunki Techniczne” do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71355000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium o wartości 2.500,00 zł.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information