Remont chodników i zjazdów w ul. Kordeckiego w Kaliszu na odc. od ul. Polnej do ul. Zielonej

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485922)

Client
Zarząd Dróg Miejskich
State
wielkopolskie
Address
62-800 Kalisz, ul. Złota 43 43
Phone
62 59 85 200
Fax
62 59 85 201
www
zp@zdm.kalisz.pl
E-Mail
zp@zdm.kalisz.pl
Created
2019-06-12

Zarząd Dróg Miejskich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Miejskich ul. Złota 43 43 62-800 Kalisz wielkopolskie tel. 62 59 85 200 fax. 62 59 85 201 REGON 25102624900000 zp@zdm.kalisz.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont chodników i zjazdów w ul. Kordeckiego w Kaliszu na odc. od ul. Polnej do ul. Zielonej

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1/ roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, 2/ wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów z płyt chodnikowych wraz z ustawieniem krawężników i obrzeży, 3/ regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury technicznej wraz z jej zabezpieczeniem, 4/ opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót wraz z wykonaniem na jego podstawie oznakowania tymczasowego, 5/ obsługa geodezyjna w tym sporządzanie bieżących operatów geodezyjnych służących określaniu ilości i zakresu robót objętych odbiorami częściowymi wraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą (wersje w formie papierowej oraz elektronicznej – format DWG).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233140-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information