DOWÓZ DZIECI Z TERENU GMINY MASŁÓW DO SZKÓŁ W LATACH 2019/2020 i 2020/2021

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485919)

Client
Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów
State
brak
Address
26-001 Masłów, Wola Kopcowa, ul. Świętokrzyska 86
Phone
41 311 08 77
Fax
41 246 00 58
www
www.cuwgm.biuletyn.net
E-Mail
cuw@maslow.pl
Created
2019-06-12

Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów Wola Kopcowa, ul. Świętokrzyska 86 26-001 Masłów brak tel. 41 311 08 77 fax. 41 246 00 58 REGON 36607558900000 www.cuwgm.biuletyn.net

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: DOWÓZ DZIECI Z TERENU GMINY MASŁÓW DO SZKÓŁ W LATACH 2019/2020 i 2020/2021

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. W roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 obszarem objętym zorganizowanym dowozem uczniów będą następujące trasy, obejmujące 349,3 km dziennie (w roku ubiegłym 389,2 km): I. Zadanie 1 - 208,3 km – Dowóz i odwóz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Masłowie Pierwszym, z jednym porannym dowozem dzieci z Mąchocic Kapitulnych do Szkoły Podstawowej w  Mąchocicach Kapitulnych, dwoma popołudniowymi odwozami dzieci ze szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych i jednym odwozem dzieci ze szkoły nr 27 w Kielcach. Rano: AUTOBUS A 21 km/dzień 1. Masłów szkoła godz. 6.40 - Dolina Marczakowa godz. 6.50 - (6 przystanków 32 osoby) - Barcza przyst. ZTM godz. 7.05 (1 osoba do Masłowa) - Brzezinki przyst. ZTM godz. 7.10 (6 osób) - Masłów Drugi, ul. Ks. J. Marszałka godz. 7.16 przyst. ZTM przy sklepie ABC (ok 10 osób) - Masłów Pierwszy szkoła godz. 7.25 (przewożonych ok. 56 osób) - 21 km AUTOBUS B 45 km/dzień. 1. Masłów Pierwszy ul. Podklonówka godz. 6.50 (3 przystanki - ok. 40 osób) - Mąchocice Kapitulne ul. Górna godz. 6.55 (5 osób) - Masłów Pierwszy ul. Lotnicza godz. 7.00 ok.(10 osób) Masłów Pierwszy szkoła - godz. 7.05 ( przewożonych ok. 55 osób) - 8 km 2. Wola Kopcowa ul. Świętokrzyska godz. 7.10 (4 przystanki - ok. 28 osób) - Masłów Pierwszy szkoła - godz. 7.20 (przewożonych ok. 28 osób) - 8 km 3. Mąchocice Kapitulne ul. Górna - godz. 7.30 (2 przystanki - ok. 21 osób) - Mąchocice Kapitulne ul. Dolna godz. 7.40 - (1 osoba) pętla w Woli Kopcowej (nawraca) Mąchocice Kapitulne ul. Dolna godz. 7.48 przyst. ZTM (4 osoby) - Mąchocice Kapitulne ul. Dolna godz. 7.50 przyst. ZTM (ok. 7 osób) - szkoła w Mąchocicach Kapitulnych - godz. 7.55 (przewożonych ok. 37 osób) - 14 km 4. Masłów Pierwszy ul Podklonówka godz. 8.00 (3 przystanki ok.7osób) - Dolina Marczakowa godz. 8.10 (3 przystanki ok.5 osób) - Masłów Drugi ul. Krajobrazowa godz.8 20 (3 przystanki - 5 osób) - Masłów Drugi ul. Ks. J. Marszałka godz.8.28 przyst. przy ABC (3 osoby) - Masłów szkoła godz. 8.35 ( przewożonych ok. 20 osób) 15 km Po południu: AUTOBUS A 106,5 km/ dzień. 1. Masłów Pierwszy szkoła godz. 12.20 - Masłów Pierwszy ul. Lotnicza - Mąchocice Kapitulne ul. Dolna - Mąchocice Kapitulne ul. Górna - Masłów Pierwszy ul. Podklonówka -Masłów Drugi ul. Krajobrazowa - Dolina Marczakowa - 19 km ( przewożonych ok.35 osób) 2. Masłów Pierwszy szkoła godz. 13.10 - Wola Kopcowa ul. Świętokrzyska - Masłów Pierwszy ul. Lotnicza - Mąchocice Kapitulne ul. Dolna - Mąchocice Kapitulne ul. Górna - Masłów Pierwszy ul. Podklonówka – (przewożonych ok.55 osób ze szkoły w Masłowie) zawraca przy sklepie ABC i wraca przez ul. Podklonówkę do szkoły w Mąchocicach Kapitulnych zrealizować kurs o godz.13.40 3. Mąchocice Kapitulne szkoła godz.13.40 - Mąchocice Kapitulne ul. Dolna - Masłów Pierwszy ul. Lotnicza - Wola Kopcowa pętla - Mąchocice Kapitulne ul. Górna - (średnio 30 osób) wraca przez ul. Podklonówkę do szkoły w Masłowie gdzie realizuje kurs o godz.14.10 - 33 km 4. Masłów Pierwszy szkoła godz. 14.10 - Wola Kopcowa ul. Świętokrzyska - Masłów Pierwszy ul. Lotnicza - ul. Podklonówka - (przewożonych ok. 37 osób) zawraca przy sklepie ABC i wraca przez ul. Podklonówkę do szkoły w Mąchocicach Kapitulnych zrealizować kurs o godz.14.30 5. Mąchocice Kapitulne szkoła godz. 14.30 - Mąchocice Kapitulne ul. Dolna - Mąchocice Kapitulne ul. Św. Floriana - Mąchocice Kapitulne ul. Górna - Masłów Pierwszy ul. Podklonówka - zawraca przy pos. Nr.58 - Mąchocice Kapitulne ul Dolna - Masłów Pierwszy ul. Lotnicza - (średnio 10 osób) - szkoła Masłów 30 km (7,5 km odległość do SP Nr 27) 6. Kielce, ul. Marszałkowska 96 (SP Nr 27) godz. 15.10 - (ok. 10 osób) Wiśniówka - 17 km (z powrotem do SP Masłów przyst. końcowy) AUTOBUS B 35,8 km/dzień. 1. Masłów Pierwszy szkoła godz. 14.00 - Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II - Dąbrowa - Dąbrowa Łąki - Masłów Drugi ul. Krajobrazowa - Dolina Marczakowa - Brzezinki - Barcza- Masłów szkoła 29 km (przewożonych ok. 57 osób) 2. Masłów szkoła godz. 14.50 - Wola Kopcowa - Dolina Marczakowa - Podwiśniówka - (ok. 5 osób) - 17 km 2 razy w tygodniu (2 x 17 km = km : 5 dni = 6,8 km/dzień) II. Zadanie 2 - 115 km - dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych, do Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach Scholasteria i z jednym porannym dowozem dzieci do Szkoły Podstawowej w Brzezinkach. Rano: AUTOBUS C 59 km/ dzień. 1. Wilków godz. 7.15 - Wilków (10 przystanków) - Ciekoty (3 przystanki) - Brzezinki (2 przystanki) - Barcza przystanek MZK godz. 7.30 - zabiera dzieci do szkoły w Brzezinkach ok. 17 osób - Mąchocice Scholasteria (3 przystanki) - Mąchocice Scholasteria szkoła godz. 7.45 - Mąchocice Kapitulne szkoła godz. 7.50 - 21 km ( przewożonych 56 osoby) 2. SP Mąchocice Kapitulne - Wilków godz. 8.15 - Wilków (10 przystanków) - Ciekoty (3 przystanki – Brzezinki (2 przystanki) - Mąchocice Scholasteria (3 przystanki) - Mąchocice Scholasteria szkoła godz. 8.45 - 21 km (przewożonych 18 osób) 3. SP Mąchocice Scholasteria - Wilków godz. 9.15 - Wilków (10 przystanków) - Ciekoty (2 przystanki) – Brzezinki - (2 przystanki) - Mąchocice Scholasteria (3 przystanki) - Mąchocice Scholasteria szkoła godz. 9.40 - 17 km (przewożonych 22 osób) Po południu: AUTOBUS C 56 km /dzień. 1. Mąchocice Scholasteria szkoła godz. 13.50 - Ciekoty - Wilków - Ameliówka (odwóz dwoje osób na ul. Łysogórską z SP Scholasteria) - 20 km (przewożonych 22 osób) 2. Mąchocice Scholasteria szkoła godz. 14.30 – Ciekoty - Wilków - 20 km (przewożonych 18 osób) 3. Mąchocice Kapitulne szkoła godz. 15.20 - Mąchocice Scholasteria godz.15.35 - Ciekoty - Wilków - 16 km ( przewożonych 56 osoby) III. Zadanie 3 - 26 km - dowóz dzieci z Wiśniówki do Szkoły Podstawowej Nr 27 w Kielcach, ul. Marszałkowska 96, z jednym dowozem do Szkoły Podstawowej w Masłowie Pierwszym. Rano: AUTOBUS D 26 km/dzień 1. Masłów szkoła - godz. 6.40 Masłów Drugi ul. Krajobrazowa godz. 6.45 (5 przystanków ok. 15 osób) - Dąbrowa Łąki godz. 6.50 (1 przystanek - 1 osoba) - Dąbrowa Solo godz. 6.52 (1 przyst. 1 osoba) - Dąbrowa godz. 6.55 (2 przystanki ok. 10 osób) - Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II godz. 7.00 (2 przystanki ok. 20 osób) - Masłów Pierwszy Szkoła godz. 7.05 - 12 km 2. Masłów szkoła godz. 7.06 - (Wiśniówka przyst ZTM) godz. 7.10 - szkoła nr 27 godz. 7.23 - ok. 12 osób) ok. 14 km IV. Zadanie 4 - Oprócz systematycznych przewozów dzieci przewoźnik zapewni dodatkowe przewozy dzieci na basen lub inne wyjazdy edukacyjne występujące w ciągu roku szkolnego na łączną ilość kilometrów 3360/1 rok szkolny; 6720/2 lata. Na wszystkie zadania zamówienia oferent biorący udział w postępowaniu zapewni do wykonywania usługi łącznie (4) cztery pojazdy podstawowe i dodatkowo (2) dwa rezerwowe. Przedstawione pojazdy muszą posiadać min. 56 miejsc siedzących dla przewożonych dzieci Wykonawca ma obowiązek realizować dowóz każdego ucznia z przystanku/punktu przystankowego (miejsca zbiórki) najbliższego dla jego miejsca zamieszkania wskazanego przez Zamawiającego do wskazanej placówki oświatowej i odwóz każdego ucznia ze wskazanej placówki oświatowej do najbliższego przystanku/punktu przystankowego (miejsca zbiórki dla miejsca zamieszkania). Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu dowożenia uczniów z i do punktów zbiórki/przystanku do i z placówek oświatowych objętych przedmiotem zamówienia. Dojazd do miejsc początkowych dowozu poszczególnych autobusów rozpoczynających trasę w danym dniu oferent winien wliczyć, jako swoje koszty związane z wykonywaniem zamówienia (Dolina Marczakowa, Podklonówka, Masłów Drugi, Wilków). Kosztem oferenta jest wyposażenie oraz wszelkie ubezpieczenia i opłaty wynikające z poruszania się pojazdu komunikacji zbiorowej po drogach publicznych. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny, czy pominięcia niektórych elementów dowozu. W okresie zimowym pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane, a na stopniach wejściowych do autobusów nie może zalegać lód i stopnie nie mogą być śliskie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 60112000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium . 2. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 6.700,00 zł Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Musi być wniesione na cały ok

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information