Utworzenie nowych miejsc w Żłobku Gminnym w Polanowie

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485916)

Client
Gmina Polanów
State
zachodniopomorskie
Address
76-010 Polanów, ul. Wolności 4 4
Phone
094 3188351, 3480641
Fax
094 3188387
E-Mail
inwestycje@polanow.pl
Created
2019-06-12

Gmina Polanów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Polanów ul. Wolności 4 4 76-010 Polanów zachodniopomorskie tel. 094 3188351, 3480641 fax. 094 3188387 REGON 33092066000000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Utworzenie nowych miejsc w Żłobku Gminnym w Polanowie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot części pierwszej stanowią roboty budowlane w budynku Żłobka Gminnego w Polanowie przy ul. Stawna 3 (dz.nr 185 obręb nr 4 miasta Polanowa) związane z remontem sal zajęć – wymiana posadzek w salach ( roboty rozbiórkowe, prace posadzkowe, wywóz gruzu). Zakres robót ujęty jest w przedmiarze. Część druga składa się z zakupu i montażu wyposażenia ( m.in. meble, akcesoria kuchenne, zabawki itp.), zakup pomocy dydaktycznych oraz modyfikacja przestrzeni wspierającej rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci. Część trzecia stanowi zagospodarowanie terenu przy budynku żłobka poprzez wyposażenie i montaż placu zabaw.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39150000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania z ofertą, w wysokości: Dla części 1 – 1000,00 zł. Dla części 2 – 1500,00 zł. Dla części 3 – 1500,00 zł.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information