Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wraz z zag

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485910)

Client
Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
State
mazowieckie
Address
00-099 Warszawa, ul. Senatorska
Phone
223 124 400
Fax
223 124 490
www
www.szrm.pl
E-Mail
jpolak@szrm.pl
Created
2019-06-12

Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 00-099 Warszawa mazowieckie tel. 223 124 400 fax. 223 124 490 REGON 16266500000000 www.szrm.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wraz z zag

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wraz z zagospodarowaniem terenu”.Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa wraz z nw. załącznikami: 1) Załącznik Nr 7 do SIWZ –Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” dla każdej części; 2) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia, w tym: a) Rysunek A.1 „Rzut piwnicy” (dot. wszystkich części), b) Rysunek A.2 „Rzut parteru” (dot. wszystkich części), c) Rysunek A.3 „Rzut piętra” (dot. wszystkich części), d) Rysunek A.1AR „Rzut piwnicy pom. archiwum” (dot. części II), e) Rysunek B.1AR „Pom. archiwum – przekrój przez posadzkę” (dot. części II). Przedmiot zamówienia został podzielony na niżej wymienione części: 1. Część I: meble i wyposażenie biurowe, 2. Część II: meble archiwalne, 3. Część III: artykuły łazienkowe. 3. Opis przedmiotu zamówienia określają: Wzór umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) oraz załączniki wymienione w Rozdziale III ust. 2. Termin wykonania zamówienia: 1. Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, 2. Zakończenie: Część I: meble i wyposażenie biurowe – w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy, Część II: meble archiwalne – w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy, Część III: artykuły łazienkowe – w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39130000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information