Opracowanie dokumentacji projektowej na wyposażenie w instalację gazową lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 7/4A w Bydgoszczy.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485904)

Client
Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1
Phone
523 481 600
Fax
523 481 607
www
http://bip.adm.com.pl
E-Mail
zamowieniapubliczne@adm.com.pl
Created
2019-06-12

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. ul. Śniadeckich 1 85-011 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. 523 481 600 fax. 523 481 607 REGON 90458507000000 http://bip.adm.com.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie dokumentacji projektowej na wyposażenie w instalację gazową lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 7/4A w Bydgoszczy.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej dalej dokumentacją) na wyposażenie zamieszkałego gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 7/4A w instalację gazową od istniejącego w korytarzu mieszkania podejścia pod gazomierz do kuchenki gazowej w pomieszczeniu kuchni. UWAGA: zakres zamówienia obejmuje również uzyskanie przez Wykonawcę decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Dokumentacja projektowa winna obejmować w szczególności: 1) inwentaryzację budowlano-instalacyjną do celów projektowych z naniesieniem lokalizacji i rodzaju urządzenia gazowego 2) rozbudowę instalacji gazowej do zasilania urządzeń gazowych: istniejąca kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym 3) lokalizację kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym uzgodnić pisemnie z aktualnym najemcą lokalu mieszkalnego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71000000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information