Wykonanie oznakowania poziomego na rok 2019 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, na drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Poddębicach

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485901)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
State
łódzkie
Address
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3 3
Phone
042 6162270, 71
Fax
042 6162273
www
www.zdw.lodz.pl
E-Mail
dz@zdw.lodz.pl
Created
2019-06-12

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ul. Sienkiewicza 3 3 90-113 Łódź łódzkie tel. 042 6162270, 71 fax. 042 6162273 REGON 47085064500000 www.zdw.lodz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie oznakowania poziomego na rok 2019 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, na drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Poddębicach

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Poddębicach

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233221-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 300,00 zł (słownie złotych : pięć tysięcy trzysta 00/100), Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski. Dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information