Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, filia w Siedlcach, przy ul. Pułaskiego 19/21

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485900)

Client
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
State
mazowieckie
Address
01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16
Phone
022 5784400 centrala, 5784489
Fax
225 784 418
www
wupwarszawa.praca.gov.pl
E-Mail
zzp@wup.mazowsze.pl
Created
2019-06-12

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa mazowieckie tel. 022 5784400 centrala, 5784489 fax. 225 784 418 REGON 16362050000190 wupwarszawa.praca.gov.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, filia w Siedlcach, przy ul. Pułaskiego 19/21

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, filia w Siedlcach, przy ul. Pułaskiego 19/21. W zakres przedmiotu umowy wchodzi: a. dostawa, montaż i konserwacja-serwis wraz z usuwaniem awarii w okresie udzielonej gwarancji, fabrycznie nowego dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, przy ul. Pułaskiego 19/ 21 w Siedlcach, w istniejącym szybie dźwigowym, b. demontaż istniejącego dźwigu osobowego, c. wykonanie wszelkich czynności związanych z uzyskaniem decyzji Urzędu Dozoru Technicznego /zwany dalej UDT/ zezwalającej na dopuszczenie do eksploatacji zamontowanego dźwigu, d. sprawowanie nadzoru autorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ (PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY). Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w siedleckiej filii WUP w Warszawie, ul. Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu: Osoba do kontaktu: Zbigniew Czarnocki, tel. kontaktowy: (25) 632-73-21 - sekretariat.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45313100-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information